XXXVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

PTTK Odział Ziemi Wałbrzyskiej zaprasza do udziału w u XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych. Podobnie jak w roku ubiegłym odbędzie się w formie on-line. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV – VIII.

Uczestnicy Konkursu przygotowują do zaprezentowania dwa tematy. W obydwu wystąpieniach prezentują tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie karty zgłoszenia według podanego wzoru, oraz przesłanie linku nagrania umieszczonego w serwisie www.youtube.com do 19 października 2021 r.  

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowym
regulaminem Konkursu.