Pieśń Szkoły

Słowa pieśni szkoły napisała nauczycielka p. Stanisława Ciągło, a muzykę skomponował p. Michał Klaus – nauczyciel muzyki.

Sztandar Szkoły

Poczet sztandarowy

Skład pocztu sztandarowego stanowią:

  • chorąży – uczeń z klas starszych i jego zastępca;
  • asysta – dwie uczennice z klas starszych i ich zastępczynie.

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie – w strój galowy:

  • uczeń – czarny bądź granatowy garnitur lub czarne / granatowe spodnie, biała koszula;
  • uczennice – granatowe lub czarne spódnice i białe bluzki.

Insygniami pocztu sztandarowego są:

  • biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, kolorem białym w stronę kołnierza i spięte na lewym biodrze;
  • białe rękawiczki.

Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego jego skład stanowią uczniowie, którzy są godni tego zaszczytu. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas w czerwcu na zebraniu rady pedagogicznej. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych

TEKST ŚLUBOWANIA

Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię
swojej klasy i szkoły.
będę uczyć się w szkole
jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę!
będę się starać być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom!