„Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych”

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 537 139,68 zł

Wkład funduszy Europejskich: 445 825,95 zł

Czas realizacji: od: 01.03.2022 do: 28.02.2023

Beneficjent: Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu.

Realizatorzy

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałbrzychu,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałbrzychu,  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Wałbrzychu,  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu,  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu,  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu.

Cel projektu:

Podniesione kompetencje 2108 uczniów wałbrzyskich 6 szkół podstawowych (1052 dziewcząt/1056 chłopców) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (2108 uczniów) oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2108 uczniów), w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022 – II.2023 r.

Miejsce realizacji:

– Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu;

– 6 Publicznych Szkół Podstawowych w Wałbrzychu

Zaplanowane działania w ramach projektu:

Zad. 1.  Zajęcia wyrównawcze z matematyki (klasy 4-8),

Zad. 2. Zajęcia wyrównawcze z zajęć przyrodniczych,

Zad. 3. Zajęcia wyrównawcze z języków obcych (j. angielski i j. niemiecki),

Zad. 4. Projekt edukacyjny dla klas 1-3 „Edukacja wczesnoszkolna”,

Zad. 5. Zajęcia logopedyczne,

Zad. 6. Trening rozwoju emocjonalnego.

Harmonogram form wsparcia w projekcie: „Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych