“Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych” to wałbrzyski projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach projektu organizowane są w naszej szkole zajęcia wyrównawcze z matematyki, przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, geografia, biologia, przyroda), języków obcych (angielski i niemiecki), zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia logopedyczne i trening rozwoju emocjonalnego.

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0146/21), wartość całkowita: 537 139,68 zł, dofinansowanie z UE: 445 825,95 zł.