Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e- szkoła” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach projektu: „Dolnośląska e- szkoła”. Ich celem jest zarówno rozwijanie zainteresowań dzieci, jak i wsparcie uczniów z trudnościami w nauce.

Dzięki pozyskanym przez szkolę środkom nasi uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia:

Myślące Mózgi Piętnastki – Forum Matematyczne – to koło zainteresowań, na którym rozwijane są kompetencje kluczowe z zakresu matematyki,

Na skrzydłach ptaków – koło zainteresowań integrujące wiedzę matematyczno – przyrodniczą z elementami języka polskiego oraz języka angielskiego,

Skauci – zdobywcy wiedzy – koło zainteresowań dla uczniów klas młodszych rozwijające kompetencje kluczowe z zakresu matematyki i przyrody.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, prowadzone metodami aktywizującymi z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

Spotkania z tutorem – warsztaty o charakterze psychologiczno – pedagogicznym.

Oprócz wyżej opisanych zajęć, w ramach projektu, przewidziane są następujące wyjazdy:

  • dwudniowa wycieczka do Wrocławia (Zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Aulii Leopoldina, Wieży Matematycznej, Hali Stulecia, rynku, Ostrowa Tumskiego. Lekcja w ZOO i Ossolineum, lekcja geologii w Muzeum Minerałów, zajęcia informatyczne na Politechnice.)
  • dwie wycieczki jednodniowe do rezerwatów przyrody;
  • trzy wyjazdy do Multicentrum w Jaworze.

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w takim projekcie i wierzymy, że realizacja jego zadań przyniesie wiele satysfakcji uczniom i nauczycielom zaangażowanym w działania.