Zebranie z rodzicami 12 września 2022r. – poniedziałek

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.00

Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

17 października 2022r. – zebranie z rodzicami

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.00
Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

21 listopada 2022r. – zebranie z rodzicami

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnia funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

19 grudnia 2022r. – zebranie z rodzicami, informacja nt. prognozy ocen z przedmiotów.

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnia funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

30 stycznia 2022r. – podsumowanie pracy i osiągnięć w pierwszym semestrze nauki.

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnia funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

20 marca 2023r. – zebranie z rodzicami

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnia funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

17 kwietnia2023r. – zebranie z rodzicami

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

15 maja 2023r. – zebranie z rodzicami, informacja nt. prognozy ocen z przedmiotów

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnia funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

5 czerwca 2023r. – konsultacje

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnia funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45