Zebranie z rodzicami 11 września 2023r. – poniedziałek

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

Konsultacje z rodzicami 9 października 2023r. – poniedziałek

godzina 17.00 – 18.00

Konsultacje z rodzicami 6 listopada 2023r. – poniedziałek

godzina 17.00 – 18.00

Zebranie z rodzicami 4 grudnia 2023r. – poniedziałek

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

Zebranie z rodzicami 5 lutego 2024r. – poniedziałek

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

Konsultacje z rodzicami 4 marca 2024r. – poniedziałek

godzina 17.00 – 18.00

Zebranie z rodzicami 8 kwietnia 2024r. – poniedziałek

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

Zebranie z rodzicami 6 maja 2024r. – poniedziałek

Klasy I – III godz.16.30

Klasy IV – VIII godz. 17.15

Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy dyżurują od 17.45 do 18.45

Konsultacje z rodzicami 3 czerwca 2024r. – poniedziałek

godzina 17.00 – 18.00