„Marzy mi się szkoła, która będzie zachęcała uczniów do wspólnych poszukiwań, która będzie odkrywała talenty i rozwijała je”

profesor
Edmund Wittbrodt

Charakter szkoły:publiczna
Typ szkoły:podstawowa
Dyrektor szkoły:Paweł Łuczyński
Wicedyrektor:Alicja Dziachan
Sekretarz:Maurycy Utecht
Organ prowadzący:Gmina Wałbrzych
Organ sprawujacy nadzór
pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Nazwa:Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Kochanowskiego
w Wałbrzychu
Adres:ul. Hirszfelda 1
58-309 Wałbrzych
Tel/Fax:(74) 841 51 89
Telefon komórkowy:697 796 011
E- mail:sekretariat@psp15.edu.pl
Strona Internetowa:www.psp15.edu.pl