REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI ZADANIOWEJ

 • Do Ligi Zadaniowej Młodzików mogą przystępować wyłącznie uczniowie klas IV-VI, natomiast do Ligi Zadaniowej Juniorów mogą startować wyłącznie uczniowie klas VII i VIII.
 • Wszyscy uczestnicy muszą wraz z pierwszym zestawem rozwiązań przesłać poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej.
  Musi być ona dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana w formie oryginału albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do koordynatora konkursu na mobidziennik.
 • Koordynatorem konkursu jest nauczyciel matematyki p. Grażyna Sokołowska.
 • Liga zadaniowa trwa od października do czerwca danego roku szkolnego.
 • Do Ligi Zadaniowej można przystąpić w dowolnym momencie.
 • Co miesiąc będą publikowane 3 zadania, do których rozwiązania wystarcza wiedza z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy odesłać poprzez mobidziennik do końca miesiąca od zamieszczenia na stronie szkoły do koordynatora konkursu.
 • Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne jest przyznawanie połówek punktu.
 • Odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań oraz wyniki uczestników i ich aktualny ranking będą publikowane na stronie szkoły.
 • Na zakończenie Ligii Zadaniowej w czerwcu najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody-niespodzianki.

I SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

I SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Kajtek kupił sok, jogurt i batonik za łączną kwotę 11 złotych. Jaka jest najmniejsza  liczba monet, by odliczyć tę kwotę?
Zadanie 2.
Zosia kupiła w sklepie kilka przedmiotów: dwa zeszyty za łączną kwotę 3 zł, linijkę za 1 zł, kredki za 3,50 zł, plastelinę za 7,30 zł oraz gumkę. Zapłaciła ekspedientce 20 zł i otrzymała 4,30 zł reszty. Ile kosztowała gumka?
Zadanie 3.
Na przyjęciu urodzinowym Kajtka było czworo dzieci. Kajtek dostał prezenty i 36 kolorowych balonów. Część rozdał gościom, a sobie zostawił o 16 balonów mniej niż na początku przyjęcia. Kamil i Zosia dostali po tyle samo balonów, a Kacper otrzymał ich dwa razy mniej niż zostało Kajtkowi. Po ile balonów otrzymały dzieci?

I SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Na planie w skali 1 : 50 000 trasa wyścigu ma długość 16,4 cm. Ile kilometrów mają do pokonania uczestnicy wyścigu?
Zadanie 2.
Uczniowie za bilety do kina zapłacili 291 zł. Kupili 18 biletów ulgowych dla siebie i 3 bilety normalne dla nauczycieli. Jeden bilet ulgowy kosztował 12 zł. Ile kosztował bilet normalny do kina?
Zadanie 3.
Wielki bochen chleba wypieka się z 2,5 kg mąki. W worku mieści się 50 kg mąki. Gospodarz ma 3 pełne worki mąki i jeden wypełniony do połowy. Ile bochenków chleba jest w stanie wypiec z posiadanej ilości mąki?

II SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.

II SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Max w pracy miał wypisać numery na tabliczki domów z ulicy Kwiatowej. Ma przygotować numery od 1 do 100. Ile razy będzie wypisywał cyfrę 8?
Zadanie 2.
Kiedy tata Kuby miał 31 lat, Kuba miał 8 lat. Teraz wiek taty jest dokładnie dwa razy taki jak wiek Kuby. Ile lat ma obecnie Kuba?
Zadanie 3.
Rower w pierwszym sklepie kosztował 1356 zł, a w drugim 1467 zł. Pierwszy sklep obniżył cenę o 293 zł, a drugi sklep o 418 zł. W którym sklepie rower jest teraz tańszy?

II SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
W sklepie spożywczym znajduje się 561 litrów wody mineralnej w butelkach o pojemności 0,33 litra. Oblicz, jaka jest wartość tego towaru, jeśli cena jednej butelki wynosi 89 groszy. Wynik podaj w złotówkach.
Zadanie 2.
Uczniowie za bilety do kina zapłacili 291 zł. Kupili 18 biletów ulgowych dla siebie i 3 bilety normalne dla nauczycieli. Jeden bilet ulgowy kosztował 12 zł. Ile kosztował bilet normalny do kina?
Zadanie 3.
Maksymalną długość nart dla skoczka oblicza się, mnożąc wzrost zawodnika przez 1,46. Oblicz maksymalną długość nart dla zawodnika o wzroście 1,5 m. Wynik wyraź w centymetrach.

III SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.

III SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Jaskółka, niosąc Calineczkę, przeleciała w poniedziałek 35 km, we wtorek 42 km,
w środę 38 km, w czwartek 47 km, w piątek tyle, ile we wtorek, a w sobotę tyle, ile w środę.
Odpowiedz:
Którego dnia jaskółka pokonała najwięcej kilometrów?
Którego dnia pokonała najmniej kilometrów?
Zadanie 2.
Pewnego dnia temperatura rano wynosiła 17ºC . W południe było o 6ºC cieplej niż rano, a wieczorem temperatura była o 8ºC niższa niż w południe. Jaką temperaturę termometr wskazywał w południe oraz wieczorem?
Zadanie 3.
Cztery koty obserwują 7 wróbli. Ile razem nóg mają te koty i wróble?

III SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
W Smoczej Jamie żyły smoki czerwone i zielone. Każdy czerwony smok miał 6 głów, 8 nóg i 2 ogony, a każdy zielony smok miał 8 głów, 6 nóg i 4 ogony. Wszystkich ogonów było 44, a zielonych nóg było o 6 mniej niż czerwonych głów. Ile czerwonych, a ile zielonych smoków żyło w tej jamie?
Zadanie 2.
Zosia otrzymała z czterech testów następujące oceny: 3, 6, 4, 6. Jaką ocenę powinna otrzymać z kolejnego testu, aby jej średnia ocen była równa 5?
Zadanie 3.
Za ołówek i zeszyt zapłacono 1,40 zł. Za taki sam zeszyt i cyrkiel zapłacono 3,20 zł. Za taki sam cyrkiel i gumkę zapłacono 3,70 zł. Ile trzeba zapłacić za ołówek i gumkę?

IV SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.

IV SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
W skarbonce Mateusz ma 3 banknoty po 50 zł, 2 banknoty po 20 zł,
6 banknotów po 10 zł, 4 monety po 2 zł i 13 monet po 1 zł. Ile pieniędzy jest w skarbonce Mateusza?   
Zadanie 2.
O ile suma liczb 276 i 149 jest większa od różnicy tych liczb?
Zadanie 3.
Drużyna sportowa miała w ciągu trzech dni przejść 57km. Pierwszego dnia sportowcy przebyli 12 km, a w drugim dniu przeszli 2 razy więcej niż w trzecim dniu. Ile km przeszli drugiego dnia?                                                                                           

IV SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Jaś w skarbonce miał 8 złotówek, 12 pięciozłotówek,
18 pięćdziesięciogroszówek, 6 dziesięciogroszówek i
12 pięciogroszówek. Ile pieniędzy ma Jaś?
Zadanie 2.
Za 2 długopisy i 3 zeszyty zapłacono 5,40 zł, a za 3 takie same długopisy i 6 takich samych zeszytów zapłacono 9 zł. Ile kosztował długopis?
Zadanie 3.
Prędkość 30 m/s przedstaw w km/h.

 V SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.

V SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Wszystkie bilety do kina kosztowały 340zł. Na film poszło 20 dzieci, a także dwoje opiekunów, którzy zapłacili za swoje bilety po 20zł każdy. Ile kosztował bilet każdego dziecka?  
Zadanie 2.
Pan Jacek kupił telewizor, którego cena wyniosła 2250zł. 450zł z tej kwoty Pan Jacek zapłacił od razu w kasie, natomiast pozostała kwota została mu rozbita na miesięczne raty po 75zł każda. Na ile rat rozłożono spłatę telewizora?
Zadanie 3.
Ojciec ma 35 lat, jego syn Kacper 12 lat, a córka Ania ma 8 lat. Za ile lat ojciec będzie miał tyle lat, ile Ania i Kacper razem?

V SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Określ, czy suma dwóch różnych liczb pierwszych może być parzysta lub nieparzysta?
Zadanie 2.
Na pewnej półce stoi 6 razy więcej słoików, niż na drugiej. Jeśliby z jednej przełożyć 10 słoików na drugą to na obu półkach byłoby tyle samo. Ile słoików stoi na każdej półce?
Zadanie 3.
Jakie cyfry kryją się pod literami w mnożeniu AB * A * B = BBB?

VI SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.

VI SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Jakie liczby będą następne w kolejności zgodnie z regułą?
2 3 5 8 12 17 __ __
Zadanie 2.
Jacek i Zbyszek grają w patyczki. Jacek ma 16 patyczków, a Zbyszek dwa razy mniej. Na koniec gry Zbyszek ma tyle samo patyczków co Jacek. Ile patyczków stracił Jacek?
Zadanie 3.
W skrzynce znajdują się 4 śliwki, 8 jabłek i 4 gruszki. Jedna gruszka waży dwa razy więcej niż śliwka. Jedne jabłko waży cztery razy mniej niż gruszka. Dwie śliwki ważą 80 gram. Ile ważą owoce w skrzynce?

VI SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Ile kosztowała piłka jeśli po podwyżce o 15% trzeba zapłacić za nią 46 zł?
Zadanie 2.
Pociąg pokonał 2 km trasy w ciągu 3 minut, a samochód 3 km w ciągu 2 minut. Ile razy prędkość samochodu była większa od prędkości pociągu?
Zadanie 3.
Na wystawie psów spotkali się właściciele wraz ze swoimi pupilami. Wiedząc, że łącznie mieli 62 głowy i 206 nóg, to ilu było właścicieli, a ilu psów?

VII SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.

VII SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Ile wynosi suma liczb LXIX, MDCLXV, CCLV?
Zadanie 2.
Ile jest liczb dwucyfrowych, w których cyfry się nie powtarzają?

Zadanie 3.
Ile razy musisz napisać cyfrę 7, wypisując wszystkie liczby od 300 do 400?

VII SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Starszy brat ma 36 lat, a młodszy 28 lat. Ile lat temu młodszy brat miał 3 razy mniej lat od starszego?
Zadanie 2.
Minutowa wskazówka zegara obróciła się o kat 60 stopni. O jaki kąt obróciła się w tym samym czasie wskazówka godzinowa?
Zadanie 3.
Janusz w pracy miał wypisać numery na tabliczki domów z ulicy Spacerowej. Ma przygotować numery od 1 do 100. Ile razy będzie wypisywał cyfrę 8?

VIII SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.

VIII SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
W poniedziałek Adam dostał od Oskara jednego cukierka, we wtorek dostał dwa cukierki, w środę trzy itd. Ile cukierków otrzyma Adam w następny piątek?
Zadanie 2.
Zeszyt do matematyki liczy 16 stron. Ile potrzeba cyfr, aby ponumerować każdą ze stron zeszytu?  

Zadanie 3.
Siódmy wagon jest środkowym wagonem całego pociągu. Ile wagonów ma cały pociąg?  

VIII SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Jesienią świstak gromadzi pod skórą zapas tłuszczu na zimę, powiększając aż o 2/3 masę swego ciała. Na początku lata świstak ważył 3 kg. Ile kilogramów będzie ważył tuż przed zapadnięciem w sen zimowy? 
Zadanie 2.
Chleb waży o 30 procent więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile waży chleb upieczony z 5 kg mąki?  
Zadanie 3.
Marta, robiąc 10 kroków, pokonuje odcinek drogi długości 6 metrów. Na przejście z domu do szkoły potrzebuje 300 kroków. Jaka długość ma jej droga do szkoły?  

IX SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.

IX SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Dominik ma 3 klawiatury różnego koloru (szarą, czarną i białą) oraz 2 myszki (czerwoną i niebieską). Ile różnych kolorystycznie zestawów składających się z klawiatury i myszki Dominik może złożyć z tych przedmiotów?  
Zadanie 2.
Ile liczb dwucyfrowych można utworzyć z cyfr 5, 6, 7, nie powtarzając żadnej cyfry?  

Zadanie 3.
Rodzina składa się z dwóch matek, dwóch córek, jednej babci i jednej wnuczki. Ile osób jest w rodzinie?  

IX SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Badania wykazały, że w minionym roku mieszkańcy pewnego regionu spędzali przed telewizorem średnio po 30 godzin miesięcznie, z czego
60 procent przeznaczali na oglądanie filmów. Średnio po ile godzin miesięcznie mieszkańcy tego regionu oglądali filmy?  
Zadanie 2.
Jedna łyżeczka miodu waży przeciętnie 7,2 g. Pan Adam wypija codziennie szklankę wody z trzema łyżeczkami miodu, a jego żona
– z dwiema. Na ile dni wystarczy im słoik zawierający 360 g miodu?  
Zadanie 3.
Uczestnicy konkursu o zwierzętach otrzymywali: 2 punkty za poprawną odpowiedź, 0 punktów za brak odpowiedzi i –1 punkt za błędną odpowiedź. Uczestnik, który uzyskał 62 punkty, odpowiedział poprawnie na 36 pytań. Na ile pytań odpowiedział błędnie?