REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI ZADANIOWEJ

 • Do Ligi Zadaniowej Młodzików mogą przystępować wyłącznie uczniowie klas IV-VI, natomiast do Ligi Zadaniowej Juniorów mogą startować wyłącznie uczniowie klas VII i VIII.
 • Wszyscy uczestnicy muszą wraz z pierwszym zestawem rozwiązań przesłać poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej.
  Musi być ona dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana w formie oryginału albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do koordynatora konkursu na mobidziennik.
 • Liga zadaniowa trwa od września do maja danego roku szkolnego.
 • Do Ligi Zadaniowej można przystąpić w dowolnym momencie.
 • Co miesiąc będą publikowane 3 zadania, do których rozwiązania wystarcza wiedza z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy odesłać poprzez mobidziennik do końca miesiąca od zamieszczenia na stronie szkoły do koordynatora konkursu.
 • Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne jest przyznawanie połówek punktu.
 • Odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań oraz wyniki uczestników i ich aktualny ranking będą publikowane na stronie szkoły.
 • Na zakończenie Ligii Zadaniowej w czerwcu najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody-niespodzianki.

I SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

I SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Ślimak Kleofas próbuje wspiąć się na wieżę Eiffla. Ma ona 324 m wysokości, a Kleofas codziennie wpełza 8 metrów wyżej, lecz niestety co noc podczas snu ześlizguje się o 2 m. Po ilu dniach uda mu się ją zdobyć?
Zadanie 2.
Ile śród może liczyć rok przestępny?
Zadanie 3.
15 maja o 1800 Smok Mlekopij zapadł w wiosenną drzemkę, z której obudził się w samo południe w Dzień Dziecka. Ile godzin przespał?

I SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Dwie i pół cegły waży tyle, co cegła i 6 kg. Ile waży cegła?
Zadanie 2.
Ile maksymalnie piątków trzynastego może wypaść w ciągu jednego roku kalendarzowego?
Zadanie 3.
Rozszyfruj:  GEM + GEM + GEM + GEM + GEM + GEM = SET.