REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI ZADANIOWEJ

 • Do Ligi Zadaniowej Młodzików mogą przystępować wyłącznie uczniowie klas IV-VI, natomiast do Ligi Zadaniowej Juniorów mogą startować wyłącznie uczniowie klas VII i VIII.
 • Wszyscy uczestnicy muszą wraz z pierwszym zestawem rozwiązań przesłać poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej.
  Musi być ona dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana w formie oryginału albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do koordynatora konkursu na mobidziennik.
 • Liga zadaniowa trwa od września do maja danego roku szkolnego.
 • Do Ligi Zadaniowej można przystąpić w dowolnym momencie.
 • Co miesiąc będą publikowane 3 zadania, do których rozwiązania wystarcza wiedza z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy odesłać poprzez mobidziennik do końca miesiąca od zamieszczenia na stronie szkoły do koordynatora konkursu.
 • Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne jest przyznawanie połówek punktu.
 • Odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań oraz wyniki uczestników i ich aktualny ranking będą publikowane na stronie szkoły.
 • Na zakończenie Ligii Zadaniowej w czerwcu najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody-niespodzianki.

I SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

I SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Ślimak Kleofas próbuje wspiąć się na wieżę Eiffla. Ma ona 324 m wysokości, a Kleofas codziennie wpełza 8 metrów wyżej, lecz niestety co noc podczas snu ześlizguje się o 2 m. Po ilu dniach uda mu się ją zdobyć?
Zadanie 2.
Ile śród może liczyć rok przestępny?
Zadanie 3.
15 maja o 1800 Smok Mlekopij zapadł w wiosenną drzemkę, z której obudził się w samo południe w Dzień Dziecka. Ile godzin przespał?

I SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Dwie i pół cegły waży tyle, co cegła i 6 kg. Ile waży cegła?
Zadanie 2.
Ile maksymalnie piątków trzynastego może wypaść w ciągu jednego roku kalendarzowego?
Zadanie 3.
Rozszyfruj:  GEM + GEM + GEM + GEM + GEM + GEM = SET.

II SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

II SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Mój ogon – mówi kot – mierzy 12 cm i pół długości ogona. Jaka jest długość kociego ogona?
Zadanie 2. 
Państwo Kowalscy mają trzy córki. Każda z nich ma dwóch braci. Ile dzieci mają państwo Kowalscy?
Zadanie 3.
Ile jest liczb dwucyfrowych, w których cyfry nie powtarzają się?

II SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie1.
Pełna bańka mleka waży 25 kg, napełniona do połowy waży 13 kg. Ile waży pusta bańka?
Zadanie 2.
Liczbę 100 zapisz używając znaków działań, nawiasów oraz pięciu piątek.
Zadanie 3.
Kasia liczbę 427 zapisała w postaci sumy trzech liczb takich, że każda następna jest dwa razy większa od poprzedniej. Jakie to liczby?  

III SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

III SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Ile jest liczb trzycyfrowych, które w rzędzie dziesiątek mają cyfrę 5?
Zadanie 2.
Suma dwóch liczb równa się 20, a ich różnica równa się 2. Jakie to liczby?
Zadanie 3.
Oceń prawdziwość wypowiedzi: Jeżeli suma trzech liczb jest parzysta, to każda z nich jest liczbą parzystą.

III SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Kamila i Natalia ważą razem 92 kg. Kamila jest o 14 kilogramów cięższa od Natalii. Ile waży Kamila, a ile – Natalia?
Zadnie 2.
Czy liczbę 62 można zapisać w postaci sumy pięciu liczb nieparzystych? Odpowiedź uzasadnij.
Zadanie 3.
Na kiermaszu w Nowym Jorku kupiono książki trzech rodzajów za 94 $. Ceny książek były różne: 13 $, 15$ i 17 $ za egzemplarz. Ile książek każdego rodzaju kupiono?

IV SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

IV SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Ile jest trzycyfrowych liczb, których każda cyfra jest parzysta?
Zadanie 2.
Ile jest par liczb dwucyfrowych takich, że druga z nich jest 7 razy większa od pierwszej?
Zadanie 3.
Ile razy musisz napisać cyfrę 7, wypisując wszystkie liczby od 400 do 600?

IV SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Marek rzucił czterema kostkami do gry i okazało się, że iloczyn otrzymanych liczb oczek dzieli się przez 3. Jaka mogła być suma tych liczb? Ile – Natalia?
Zadnie 2.
Ania przygotowała 13 litrów soku malinowego i ma go rozlać do słoików o pojemności 1,5 l oraz 2,5 l. Ile słoików każdej wielkości musi przygotować?
Zadanie 3.
W torebce jest mniej niż 100 cukierków. Ile ich jest dokładnie, jeżeli wiadomo, że można je podzielić po równo między piątkę albo szóstkę dzieci? Natomiast gdyby je podzielić między siedmioro dzieci, to jedno z nich dostałoby o 3 cukierki mniej od każdego z pozostałych.

V SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

V SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Na ile sposobów można zapłacić 10 groszy polskimi monetami?
Zadanie 2.
Jurek wypisał po kolei wszystkie liczby całkowite od 1 do 100.
Ile razy użył cyfry 0?
Zadanie 3.
Teren placu zabaw jest prostokątem o bokach 20 m i 10 m.
Plac zabaw należy ogrodzić, stawiając słupki podtrzymujące siatkę w odstępach co 5 m. Ile słupków trzeba zamówić?

V SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Na ile sposobów można zapłacić 20 groszy polskimi monetami?
Zadnie 2.
Jurek wypisał po kolei wszystkie liczby całkowite od 1 do 300.
Ile razy użył cyfry 0?
Zadanie 3.
Ida i Bartek kupili w tym samym sklepie batony i lizaki. Za 4 batony i 5 lizaków Bartek zapłacił 26 zł, a za 5 batonów i 4 lizaki Ida zapłaciła 28 zł. Ile kosztował baton, a ile lizak?