Wyniki najlepszych uczestników zmagań w Szkolnej Lidze Zadaniowej w roku szkolnym 2021/2022


klasa 4a: Dąbrowski Igor 24p
klasa 5a: Zgórski Nikodem 24p
klasa 7a: Borecki Oskar 24p
klasa 5b: Studzińska Matylda 12p
klasa 6a: Lorenz Zuzanna 9p
klasa 7b: Cikoto Zofia 8,5p
klasa 5a: Bierda Filip 6p
klasa 8b: Wendycz Szymon 24p
Poręba Piotr 18p
klasa 7a: Wilk Maksymilian 18p

REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI ZADANIOWEJ

 • Do Ligi Zadaniowej Młodzików mogą przystępować wyłącznie uczniowie klas IV-VI, natomiast do Ligi Zadaniowej Juniorów mogą startować wyłącznie uczniowie klas VII i VIII.
 • Wszyscy uczestnicy muszą wraz z pierwszym zestawem rozwiązań przesłać poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej.
  Musi być ona dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana w formie oryginału albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do koordynatora konkursu na mobidziennik.
 • Liga zadaniowa trwa od września do maja danego roku szkolnego.
 • Do Ligi Zadaniowej można przystąpić w dowolnym momencie.
 • Co miesiąc będą publikowane 3 zadania, do których rozwiązania wystarcza wiedza z matematyki na poziomie szkoły podstawowej.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy odesłać poprzez mobidziennik do końca miesiąca od zamieszczenia na stronie szkoły do koordynatora konkursu.
 • Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne jest przyznawanie połówek punktu.
 • Odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań oraz wyniki uczestników i ich aktualny ranking będą publikowane na stronie szkoły.
 • Na zakończenie Ligii Zadaniowej w czerwcu najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody-niespodzianki.

I SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

I SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Ślimak Kleofas próbuje wspiąć się na wieżę Eiffla. Ma ona 324 m wysokości, a Kleofas codziennie wpełza 8 metrów wyżej, lecz niestety co noc podczas snu ześlizguje się o 2 m. Po ilu dniach uda mu się ją zdobyć?
Zadanie 2.
Ile śród może liczyć rok przestępny?
Zadanie 3.
15 maja o 1800 Smok Mlekopij zapadł w wiosenną drzemkę, z której obudził się w samo południe w Dzień Dziecka. Ile godzin przespał?

I SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Dwie i pół cegły waży tyle, co cegła i 6 kg. Ile waży cegła?
Zadanie 2.
Ile maksymalnie piątków trzynastego może wypaść w ciągu jednego roku kalendarzowego?
Zadanie 3.
Rozszyfruj:  GEM + GEM + GEM + GEM + GEM + GEM = SET.

II SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

II SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Mój ogon – mówi kot – mierzy 12 cm i pół długości ogona. Jaka jest długość kociego ogona?
Zadanie 2. 
Państwo Kowalscy mają trzy córki. Każda z nich ma dwóch braci. Ile dzieci mają państwo Kowalscy?
Zadanie 3.
Ile jest liczb dwucyfrowych, w których cyfry nie powtarzają się?

II SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie1.
Pełna bańka mleka waży 25 kg, napełniona do połowy waży 13 kg. Ile waży pusta bańka?
Zadanie 2.
Liczbę 100 zapisz używając znaków działań, nawiasów oraz pięciu piątek.
Zadanie 3.
Kasia liczbę 427 zapisała w postaci sumy trzech liczb takich, że każda następna jest dwa razy większa od poprzedniej. Jakie to liczby?  

III SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

III SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Ile jest liczb trzycyfrowych, które w rzędzie dziesiątek mają cyfrę 5?
Zadanie 2.
Suma dwóch liczb równa się 20, a ich różnica równa się 2. Jakie to liczby?
Zadanie 3.
Oceń prawdziwość wypowiedzi: Jeżeli suma trzech liczb jest parzysta, to każda z nich jest liczbą parzystą.

III SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Kamila i Natalia ważą razem 92 kg. Kamila jest o 14 kilogramów cięższa od Natalii. Ile waży Kamila, a ile – Natalia?
Zadnie 2.
Czy liczbę 62 można zapisać w postaci sumy pięciu liczb nieparzystych? Odpowiedź uzasadnij.
Zadanie 3.
Na kiermaszu w Nowym Jorku kupiono książki trzech rodzajów za 94 $. Ceny książek były różne: 13 $, 15$ i 17 $ za egzemplarz. Ile książek każdego rodzaju kupiono?

IV SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

IV SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Ile jest trzycyfrowych liczb, których każda cyfra jest parzysta?
Zadanie 2.
Ile jest par liczb dwucyfrowych takich, że druga z nich jest 7 razy większa od pierwszej?
Zadanie 3.
Ile razy musisz napisać cyfrę 7, wypisując wszystkie liczby od 400 do 600?

IV SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Marek rzucił czterema kostkami do gry i okazało się, że iloczyn otrzymanych liczb oczek dzieli się przez 3. Jaka mogła być suma tych liczb? Ile – Natalia?
Zadnie 2.
Ania przygotowała 13 litrów soku malinowego i ma go rozlać do słoików o pojemności 1,5 l oraz 2,5 l. Ile słoików każdej wielkości musi przygotować?
Zadanie 3.
W torebce jest mniej niż 100 cukierków. Ile ich jest dokładnie, jeżeli wiadomo, że można je podzielić po równo między piątkę albo szóstkę dzieci? Natomiast gdyby je podzielić między siedmioro dzieci, to jedno z nich dostałoby o 3 cukierki mniej od każdego z pozostałych.

V SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

V SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Na ile sposobów można zapłacić 10 groszy polskimi monetami?
Zadanie 2.
Jurek wypisał po kolei wszystkie liczby całkowite od 1 do 100.
Ile razy użył cyfry 0?
Zadanie 3.
Teren placu zabaw jest prostokątem o bokach 20 m i 10 m.
Plac zabaw należy ogrodzić, stawiając słupki podtrzymujące siatkę w odstępach co 5 m. Ile słupków trzeba zamówić?

V SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
Na ile sposobów można zapłacić 20 groszy polskimi monetami?
Zadnie 2.
Jurek wypisał po kolei wszystkie liczby całkowite od 1 do 300.
Ile razy użył cyfry 0?
Zadanie 3.
Ida i Bartek kupili w tym samym sklepie batony i lizaki. Za 4 batony i 5 lizaków Bartek zapłacił 26 zł, a za 5 batonów i 4 lizaki Ida zapłaciła 28 zł. Ile kosztował baton, a ile lizak?

VI SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

VI SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
W sali kinowej kina “BAJKA” jest 180 miejsc siedzących. Widzowie podczas seansu zajęli 9 rzędów po 15 miejsc w każdym. Ile miejsc pozostało wolnych? 
Zadanie 2.
W kinie BAJKA ceny biletów w sobotę i niedzielę są o 1/3 droższe niż w dni powszednie. Ile kosztuje bilet ulgowy w niedzielę jeśli w dzień powszedni kosztuje 12 zł? 
Ile razy użył cyfry 0?
Zadanie 3.
Z zestawu liczb: 765, 663, 568 i 477 Asia wykreśliła wszystkie te, które są podzielne przez 2, a następnie wszystkie, które są podzielne przez 9. Pozostała jedna liczba. Która liczba pozostała?

VI SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
 Pierniczki „Katarzynki” przed promocją kosztowały 12,00 zł za opakowanie. Obniżka stanowiła 1/3 ceny. Ile trzeba zapłacić za 5 takich opakowań w promocji? Sprzedawca otrzymał dwa banknoty i dwie monety i nie wydał reszty. Jakie to były banknoty i monety?
Zadnie 2.
Posąg Sfinksa ma długość 70 m i wysokość 20 m. Jakie wymiary będzie miał Sfinks na zdjęciu w skali 1 : 500? 
Ile razy użył cyfry 0?
Zadanie 3.
Grupa dorosłych i dzieci wybrała się do kina BAJKA na film Kot w butach. Łącznie na bilety ulgowe i normalne wydano 189 złotych. Ile dzieci było w tej grupie, jeżeli cena biletu dla dorosłych wynosi 21 zł a dla dzieci 15 zł? 

VII SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

VII SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Za 40-minutowy rejs po Wiśle statkiem Wanda w Toruniu dorośli płacą 14 zł, a dzieci i młodzież po 10 zł. Jaki jest koszt rejsu dla grupy liczącej 37 uczniów i 4 opiekunów? 
Zadanie 2.
Wędkarz na Wiśle złowił trzy ryby: szczupaka o wadze 2,45 kg, sandacza o wadze 1,83 kg i bolenia o wadze 1,78 kg. Jaka jest łączna waga trzech ryb? 
Zadanie 3.
Którą z cyfr: 4, 5, 6 czy 8 należy wstawić w miejsce znaku ☼ w zapisie 3535☼, aby otrzymać liczbę podzielną przez 2 i podzielną przez 3?

VII SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
  Rejs statkiem z Grudziądza do Gdańska trwa 5 godzin i 15 minut. Statek wyruszył o godzinie 9:30
i podczas rejsu zatrzymał się cztery razy na postoje po 10 minut. O której godzinie statek dotarł do Gdańska? 
Zadnie 2.
W szkole przeznaczono 500 zł na zakup piłek do koszykówki i piłek do siatkówki. Kupiono 3 piłki do koszykówki, za które zapłacono 282 zł. Piłka do siatkówki jest o 14 zł tańsza od piłki do koszykówki. Ile piłek do siatkówki można kupić za pozostałą kwotę?
Zadanie 3.
W biegu uczestniczyło 23 uczniów. Przed Maćkiem przybiegło na metę o 12 uczniów mniej niż po nim. Które miejsce zajął Maciek?

VIII SERIA ZADAŃ
Szkolnej Ligi Zadaniowej.
Życzymy powodzenia!

VIII SERIA ZADAŃ DLA MŁODZIKÓW
Zadanie 1.
Pociąg wyjeżdżający z Wrocławia o godzinie 4:18 zgodnie z rozkładem jazdy przyjeżdża do Warszawy o 10:07. Pewnego dnia pociąg ten spóźnił się 72 minuty. O której godzinie pociąg dotarł do Warszawy?
Zadanie 2.
 Długość szlaku żeglownego Wisły, który od ujścia Przemszy koło Oświęcimia do Bałtyku wynosi 942 km. Grupa kajakarzy postanowiła spłynąć tym szlakiem. Ile dni zajął im spływ, jeśli codziennie pokonywali odległość 50 km? 
Zadanie 3.
 Asia, Wojtek, Kasia i Jurek poszli na zakupy. Asia miała 50 zł i wydała 15 zł, Wojtek miał 40 zł i wydał 12 zł, Kasia miała 30 zł i wydała 3 zł, a Jurek miał 20 zł i wydał 8 zł. Które z dzieci wydało największą część posiadanych pieniędzy?

VIII SERIA ZADAŃ DLA JUNIORÓW
Zadanie 1.
 W szkolnych rozgrywkach piłkarskich każda drużyna mogła otrzymać 3 punkty za zwycięstwo, 2 punkty za remis i 1 punkt za przegrany mecz; 0 punktów oznaczało nieprzystąpienie do meczu. Drużyna Orłów uzyskała w turnieju 40 punktów, przy czym pięć meczów wygrała, a jedenaście – przegrała. Ile razy Orły zremisowały?
Zadnie 2.
 Z Wisły do Bałtyku wpływa w ciągu sekundy około 1050 m3 wody. Ile m3 wody wpływa do Bałtyku w ciągu godziny? 
Zadanie 3.
Marta zaprosiła na swoje urodziny 13 osób. Dla każdej z nich i dla siebie zamierza kupić po 750 ml soku. Sok sprzedawany jest w kartonach o pojemności 2 litry. Ile najmniej takich kartonów powinna kupić?