Konkursy literacki i plastyczny „Kiedy myślę Polska…- Opowiem Wam o polskich symbolach narodowych”

Konkurs lliteracki skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę literacką – utwór poetycki-wiersz pt. „Kiedy myślę Polska…- Opowiem Wam o polskich symbolach narodowych”

Objętość pracy-max 1 kartka A4, czcionka rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zapoznanie się z regulaminem i kontakt z p. Saks

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas I-III i IV-VIII.

Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną (bez ramek).

Format prac plastycznych – wyłącznie A3.

Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.

Zainteresowani uczniowie proszeni sa o kontakt z p. Elżbietą Motylińską (klasy I-III) i p. Dorotą Drzyzgą (klasy 4-8)

Regulamin konkursu: