W szkole istnieje możliwość skorzystania z obiadów przygotowanych przez firmę cateringową „Rudex” i od 10 maja przez firmę Dworzysko Catering.

Dworzysko Catering

Przewidywany czas trwania usługi: 08 maja – 22 czerwca br.  W ramach organizacji posiłku w szkole Rodzic może wykupić: tylko zupę, tylko drugie danie, albo pełen obiad dwudaniowy.

Koszt posiłków: 

zupa – 7,56 zł brutto, w tym: 3,78 zł to wsad do kotła, czyli tyle płaci rodzic.
Pozostała część 3,78 zł to koszty eksploatacyjne, za które płaci Gmina.

drugie danie – 18,36 zł brutto, w tym: 9,18 zł  to wsad do kotła, czyli tyle płaci rodzic.
Pozostała część 9,18 zł to koszty eksploatacyjne, za które płaci Gmina.

Jeżeli rodzic chce dla dziecka wykupić obiad dwudaniowy, w tym przypadku taniej zapłaci tylko za jeden posiłek, drugi jest pełnopłatny, czyli razem 16,74 zł – tyle zapłaci rodzic.

Jadłospis sporządzony będzie na okres 2 tygodni i jest to minimalny okres jaki deklaruje rodzic wybierając posiłek dla dziecka. Płatność nastąpi przelewem po okresie rozliczeniowym. Każda zmiana – rezygnacja, nieobecność, deklaracja uczestnictwa w posiłkach musi być zgłoszona z dwudniowym wyprzedzeniem.

Obiady wydawane są od godz. 12.00 – dotyczy dzieci jadących na basen i po zakończonych zajęciach przebywających na świetlicy. Następnie posiłki wydawane są podczas przerw godz. 12.30 i podczas długich przerw o 13.25 – dla uczniów klas starszych, którzy mają dłużej lekcje.

Jeżeli dziecko jest nieobecne i nie może zjeść w szkole istnieje możliwość odebrania posiłku (dania są szczelnie zapakowane)

Rudex

Koszt pełnego obiadu (zupa, drugie danie, kompot, owoc) – 17 zł

zupa – 4,50 zł

drugie danie – 14 zł

Obiady wydawane są na stołówce szkolnej od godziny 12.00 do 14.00 Płatność bezpośrednio u pani wydającej posiłki.

Smacznego