W szkole istnieje możliwość skorzystania z obiadów przygotowanych przez firmę Dworzysko Catering Sp. z o.o. Posiłki składają się z ciepłego dania, napoju oraz owocu. Koszt jednego obiadu wynosi 11,80 zł (słownie: jedenaście złotych 80/100).

Przewidywany czas trwania usługi: 11 września – 20 czerwca 2024r.

Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłoszenie się do administracji szkoły (godz. 8.00 – 14.00), w celu podpisania umowy.

Obiady wydawane są w godzinach:

12:30-12:40  –   klasy 1-3 które mają jeszcze zajęcia oraz klasy 4-8 które kończą lekcje

12:40-13:25  –  dzieci przebywające na świetlicy

13:25-13:40  – pozostałe klasy 4-8

Dzieci, które mają zajęcia na pływalni od godz. 12:00 do 12:45 przychodzą na obiady po powrocie. Natomiast klasy, które basen mają między godziną 13:00-13:45 jedzą obiad o godzinie 12:00.

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w bieżącym dniu do godziny 08:00 SMS – em pod numerem telefonu +48 451 166 682

Jadłospis sporządzany jest na okres 2 tygodni.