Świetlica szkolna zapewnia bezpłatną opiekę uczniom w godz. 6.45 – 17.00.
Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach pod opieką wychowawców. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zorganizowanych zajęciach, w ramach których odbywają się:

  • zajęcia umysłowe – różne formy pracy z książką, zabawy i gry dydaktyczne, audycje telewizyjne, nauka własna;
  • zajęcia artystyczne – rysunek, malarstwo, formy teatralne i muzyczne;
  • zajęcia rozrywkowe – gry i zabawy ze śpiewem przy muzyce, stolikowe, sprawnościowe, audycje i filmy rozrywkowe;
  • zajęcia praktyczno-techniczne – prace z papieru, sznurka, słomy, prace dekoracyjne;
  • zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe na wolnym powietrzu, spacery. Organizowanie imprez, wystaw, konkursów sprawnościowych;
  • zajęcia opiekuńcze indywidualne – nauka samoobsługi, ćwiczenia usprawniające manualne, zajęcia wyrównawcze (czytanie, pisanie).

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej