W szkole funkcjonuje biblioteka, która służy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkoły, posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenie zajęć z grupą uczniów.

Od roku szkolnego 2007/2008 na terenie czytelni jest też dostępne INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ. Czytelnikami biblioteki są wszyscy uczniowie oraz pracownicy (nauczyciele oraz obsługa administracyjno-techniczna) naszej szkoły. Ze zbiorów mogą również korzystać rodzice uczniów.

Biblioteka szkolna administruje wszystkimi podręcznikami. Nauczyciel bibliotekarz, p. Joanna Soja, realizuje we wszystkich klasach zajęcia biblioteczne. Od kilku lat z inicjatywy bibliotekarza dodatkowo realizowana jest akcja „CAŁA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM”, a raz w roku biblioteka celebruje DZIEŃ GŁOSNEGO CZYTANIA (29 września) oraz obchody MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH przypadające na październik.

Regularnie, już od kilkunastu lat, biblioteka szkolna organizuje etap szkolny konkursu powiatowego „POŻERACZE KSIĄŻEK”, a wyłonieni uczniowie do reprezentacji szkoły biorą z powodzeniem udział w rozgrywkach finałowych, osiągając wysokie lokaty.

Biblioteka jest na terenie szkoły koordynatorem dorocznej akcji czytelniczej „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!”, za organizację której nasza placówka została dwukrotnie nagrodzona i wyróżniona (2016r. i 2018r.) na forum ogólnopolskim.

W bibliotece szkolnej co tydzień odbywają się dodatkowe zajęcia dla chętnych uczniów: “Zajęcia głośnego czytania” oraz „Koło szydełkowania”.

Każdego roku wiosną odbywa się uroczystość „PASOWANIA NA CZYTELNIKA” uczniów klas I.

Godziny pracy biblioteki szkolnej

W czwartki biblioteka jest nieczynna dla czytelników – dzień prac wewnętrznych.

W czasie przerw czytelnia jest nieczynna.