Zajęcia sportowe SMOK-a (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki) w  PSP15 w Wałbrzychu

klasy I i IIwtoreksala gimnastycznagodz. 16:20-17:50
klasy IIczwarteksala gimnastycznagodz. 16:20-17:50
klasy III i IVponiedziałeksala gimnastycznagodz. 17:50-19:20
klasy III i IVśroda sala gimnastyczna godz. 17:30-19:00
klasy Vwtoreksala gimnastyczna godz. 17:50-19:20
klasy Vczwarteksala gimnastycznagodz. 18:00-19:30

Dla klas 3-5 zajęcia prowadzi Pan Marcin Ewiak 

Dla klas 1-2 zajęcia prowadzi Pan Michał Nadzieja