Zajęcia sportowe SMOK-a (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki) w  PSP15 w Wałbrzychu

klasy Iponiedziałeksala gimnastycznagodz. 15:20-16:50
klasy IIczwarteksala gimnastycznagodz. 15:20-16:50
klasy III i IVwtorek sala gimnastycznagodz. 16:30-18:00
klasy III i IVczwartek sala gimnastyczna godz. 16:50-18:30
klasy Vponiedziałeksala gimnastyczna godz. 16:50-18:20
klasy Vśrodasala gimnastycznagodz. 17:20-18:50