Dnia 2 września 1974 r. odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 15.

Szkoła  zlokalizowana  jest  w  dzielnicy  Piaskowa  Góra  przy  ulicy  Hirszfelda 1. Z chwilą uruchomienia utworzono w niej 24 oddziały klasowe, w których uczyło się 665 uczniów. Dyrektorem szkoły została mgr Alicja Szulczyk – Krawuczke. Grono pedagogiczne liczyło 28 nauczycieli.    

W roku szkolnym 1981/1982 szkoła odnotowała rekordową liczbę uczniów – 1193, którzy uczyli się w 37 oddziałach klasowych (średnio 32,24 ucznia w klasie, zmianowość wynosiła 1,54; w szkole uczyło wówczas 43 nauczycieli).    

Od  dnia  1  września  1982  r.  dyrektorem  szkoły  została  mgr Maria  Budzyń.    

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia, w dniu 29 maja 1984 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego. W tym dniu szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez Rodziców, odsłonięto tablicę pamiątkową

Eksponaty i wytwory twórczości dziecięcej związane z Janem Kochanowskim prezentowane są w Izbie Patrona, zaprojektowanej przez p. Erwina Jeża, Rodzica uczennicy szkoły. Izbę wykonał zakład opiekuńczy – Przedsiębiorstwo Robót Montażowych „Szkłomont”. Autorem popiersia Jana Kochanowskiego jest p. Jerzy Akińcza – również Rodzic naszej uczennicy.

W tym okresie powstała pieśń szkoły, której słowa napisała nauczycielka p. Stanisława Ciągło, a muzykę skomponował  p. Michał Klaus – nauczyciel muzyki.

W czerwcu 1989 r. została otwarta Izba Pamięci Narodowej. Są w niej eksponowane dokumenty, zdjecia, odznaczenia pochodzące z okresu II wojny światowej i okresu powojennego.

Od 1 października 1989 r. funkcję dyrektora sprawowała mgr Bożena Walczak (w latach 1985 – 1989 wicedyrektor szkoły), zaś wicedyrektorem zostaje 1989 roku mgr Jolanta Wilk. Obie panie pełnią swoją funkcję do 2006 roku. Jest to czas największego rozkwitu szkoły. Zostaje wprowadzonych szereg zmian edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.    

W 1990 r. jako pierwsza szkoła podstawowa w Wałbrzychu wprowadziliśmy nauczanie języka zachodnioeuropejskiego. Obecnie oferujemy bezpłatne nauczanie języka niemieckiego, angielskiego lub francuskiego już od klasy pierwszej.    

W listopadzie 1991 r. uczniowie klasy VI a zostali zaproszeni przez charytatywną instytucję w Niemczech na miesięczny wyjazd do miejscowości BAD KLEINEN, gdzie doskonalili język niemiecki i poznali specyfikę szkolenia w niemieckich szkołach. Dziećmi opiekowały się nauczycielki: p. Małgorzata Błaż, p. Joanna Soja, p. Aleksandra Szymczak.

W roku szkolnym 1990/1991 rozpoczęła swoją działalność redakcja gazety szkolnej „Nasza Buda”. Jej pierwszym redaktorem naczelnym była Monika Smekot – wówczas uczennica klasy VI, obecnie studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do 1994 r. opiekunem gazety była nauczycielka  Dorota Sroka, w latach 1994-1999 – p. Joanna Soja. Od 1999 r. do chwili obecnej pieczę nad kołem redakcyjnym sprawuje p. Halina Nowak – nauczycielka j. polskiego.    

W roku szkolnym 1991/1992, w związku ze stworzeniem takiej możliwości przez stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji, rozpoczęliśmy w kl. VII i VIII naukę informatyki (w miejsce techniki). Było to możliwe dzięki zakupieniu przez Rodziców dwóch komputerów. Dały one początek naszej pracowni komputerowej.

Z dniem 7 września 1991 r. szkoła zaczęła funkcjonować jako Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Kochanowskiego.    

W lutym 1994 r. przedstawicielki gazety szkolnej Anita Chwiejczak i Monika Smekot pod opieką p. Doroty Sroki zostały zaproszone przez TVP do udziału w programie telewizyjnym „5-10-15”.    

20 kwietnia 1994 r. jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął swoją działalność Szkolny Klub Europejski. Klub działa dwutorowo: w klasach 0 – III opiekunem jest p. Elżbieta Motylińska, w kl. IV – VI p. Joanna Soja.    

1 czerwca 1994r. w nagrodę za najlepsze prace literackie na temat poszanowania praw dziecka sześciu uczniów naszej szkoły reprezentowało Wałbrzych w obradach I Parlamentu Dziecięcego w gmachu Sejmu w Warszawie. Owocem pozakulisowych spotkań „młodych parlamentarzystów” z członkami rządu było nawiązanie korespondencji z ówczesnym premierem, p. Waldemarem Pawlakiem i posłem p. Jackiem Kuroniem.

 Do dnia dzisiejszego w obradach Sejmu brało udział 12 uczniów naszej szkoły.    

W listopadzie 1994 r obchodziliśmy jubileusz  20 – cia szkoły.

W styczniu 1996 r. nastąpiło przejęcie szkoły przez Gminę Wałbrzych.    

W roku szkolnym 1997/1998 w konkursie zorganizowanym przez PCK zdobyliśmy tytuł „SUPER SZKOŁA ROKU”.    

W grudniu 1999 r. uroczyście świętowaliśmy jubileusz 25-lecia istnienia szkoły

Od 1 września 1999 r. – w związku z wprowadzeniem reformy systemu edukacji -szkoła działa jako sześcioklasowa publiczna szkoła podstawowa. Do tej pory mury szkoły opuściło 3772 absolwentów,
w tym:
3185 uczniów klas ósmych
587 uczniów klas szóstych ( w wyniku reformy oświaty ).    

W tym okresie w szkole rozpoczyna działalność Uczniowski Klub Sportowy „JANKOR”, przeniesiony w wyniku reformy ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 32. Opiekunem klubu jest p. Waldemar Jabłoński.    

W roku 2000 za osiągnięcia w Europejskim Konkursie Szkolnym „Europa w szkole” otrzymaliśmy, jako jedna z pięciu szkól w Polsce nagrodę pieniężną ufundowaną przez prezesa Telewizji Polskiej S.A. w wysokości 4.000 zł na zakup sprzętu audiowizualnego.

8 marca 2002r. szkoła została włączona do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia

Certyfikat z rąk wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego, pana Leszka Ryka odebrała delegacja w składzie: p. Bożena Walczak
p. Celina Maciejewska
p. Joanna Soja
Kaja Dróżdż dyrektor szkoły
szkolny lider wspierania uzdolnień
bibliotekarz
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego    

10 kwietna 2002 r. nasi uczniowie pisali pierwszy w zreformowanej szkole SPRAWDZIAN w klasie szóstej. Uzyskując 32,8 punktów na 40 możliwych wykazali się bardzo dobrymi wiadomościami i umiejętnościami (kl. VI d – 35,4 pkt.), średni wynik w Wałbrzychu – 29,1, w województwie dolnośląskim – 29,9, w kraju – 29,5 pkt. Aż sześciu uczniów uzyskało wynik maksymalny.    

7 czerwca 2002 r. szkoła została wpisana do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i uzyskała certyfikat.

W październiku 2002r. nauczycielka języka polskiego, pani Celina Maciejewska – lider wspierania uzdolnień oraz WDN –  otrzymała wyróżnienie w pierwszym wojewódzkim konkursie „Nauczyciel zDolnego Ślązaka”.
      W roku szkolnym 2002/2003 szkoła brała udział w akcji  „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
      Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania z dnia 10 października 2003 roku szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z klasą”

Od maja 2003r. przystąpiliśmy do klubu „SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ”. 
    Program prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 
    W dniu 4 listopada 2003r. odbyła się uroczysta prezentacja RAPORTU będącego wynikiem mierzenia jakości pracy szkoły i zakończeniem realizacji I etapu programu.”    

W listopadzie 2003r. nauczycielka przyrody, pani Alicja Dziachan – opiekun Samorządu Uczniowskiego – została laureatką wojewódzkiego konkursu „Nauczyciel zDolnego Ślązaka”.    

W maju 2004r. obchodziliśmy jubileusz X – lecia Szkolnego Klubu Europejskiego.    

7 grudnia 2004r. obchodziliśmy jubileusz  30 – lecia szkoły.   

1 września 2006r. funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Paweł Łuczyński.    

W dniu 12 października 2006 odbył się Szkolny Festiwal Nauki.     

10 listopada 2006r. uczniowie naszej szkoły uczcili 88 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Swój szacunek wobec Kraju okazali układając kontury Ojczyzny, a także odśpiewując hymn narodowy.     „Człowiek jest wielki nie przez to kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi”- myśl ta to doskonałe podsumowanie wieloletniej pracy pani Jolanty Wilk, która choć pełniła funkcję wicedyrektora szkoły, to tak naprawdę była wspaniałą przyjaciółką wszystkich.

Od maja 2003r. przystąpiliśmy do klubu „SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ”. Program prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 
W dniu 4 listopada 2003r. odbyła się uroczysta prezentacja RAPORTU będącego wynikiem mierzenia jakości pracy szkoły i zakończeniem realizacji I etapu programu.”    

W listopadzie 2003r. nauczycielka przyrody, pani Alicja Dziachan – opiekun Samorządu Uczniowskiego – została laureatką wojewódzkiego konkursu „Nauczyciel zDolnego Ślązaka”.    

W maju 2004r. obchodziliśmy jubileusz X – lecia Szkolnego Klubu Europejskiego.    

7 grudnia 2004r. obchodziliśmy jubileusz  30 – lecia szkoły.  

1 września 2006r. funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Paweł Łuczyński.

W dniu 12 października 2006 odbył się Szkolny Festiwal Nauki.

10 listopada 2006r. uczniowie naszej szkoły uczcili 88 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Swój szacunek wobec Kraju okazali układając kontury Ojczyzny, a także odśpiewując hymn narodowy.

„Człowiek jest wielki nie przez to kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi”- myśl ta to doskonałe podsumowanie wieloletniej pracy pani Jolanty Wilk, która choć pełniła funkcję wicedyrektora szkoły, to tak naprawdę była wspaniałą przyjaciółką wszystkich nauczycieli i najlepszym przyjacielem dzieci. 30 listopada zapewne na długo pozostanie w Jej pamięci, ponieważ właśnie wtedy przyjęła kosze nie tylko kwiatów, ale przede wszystkim podziękowań i życzeń. 

Telekamery, Muflony, Oskary to tylko niektóre z wyróżnień znanych nam od dawna. Każdy z nas lubi być doceniany, a każda pochwała motywuje nas do dalszej pracy. Również w przypadku uczniów. Niektórzy z nich wkładają wiele wysiłku w to, aby być zauważonym i docenionym. I tak się stało. Na uroczystym apelu podsumowującym I semestr nie zabrakło dowodów uznania.

Paweł Holewa z klasy VI b wziął udział w wyjeździe (11 – 13 maja) do Warszawy zorganizowanym przez Wałbrzyski Komitet Europejski dla uczniów, którzy uczestniczyli w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim.     

17 maja przyjechała do naszej szkoły grupa uczniów i nauczycieli z czeskiej szkoły podstawowej z Hradec Králové. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Poznawanie aspektów kulturowych, edukacyjnych oraz historycznych dotyczących regionu przygranicznego Wałbrzych (…)”. 

W czwartkowe popołudnie (14.06.2007r.) uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z cyklu „Hans, Jirﬞi, Jan sąsiadami” przygotowanych przez panią Joannę Jankowską  nauczyciela historii.    

W sobotę 1 września 2007 r. uczniowie naszej szkoły przygotowali scenariusz artystyczny z okazji 68 Miejskiej Rocznicy Obchodów Wybuchu II Wojny Światowej. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło prezydenta Wałbrzycha – pana Piotra Kruczkowskiego oraz przedstawicieli Straży Miejskiej, jak również grona kombatantów.

Z okazji 89. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie naszej szkoły przygotowali apel upamiętniający ten szczególny dzień 11 listopada 1918 roku. Jednocześnie czwartoklasiści uczestniczyli w miejskich obchodach tego święta. Maszerowali ulicami Wałbrzycha, modlili się za Ojczyznę podczas Mszy Świętej w kościele pw. św. Aniołów Stróżów, a następnie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Kościelnym.    

Szósta edycja konkursu „Być Kimś I” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu dobiegła końca. W konkursie wzięli udział uczniowie, którzy imponują swoją wiedzą i osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce. Konkurs jednak organizowany jest dla uczniów pragnących kontynuować naukę w XIII Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 im. Hugo Kołłątaja w Wałbrzychu.

Delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego.   

W dniach 06.03-08.03 2008 Anna Cichalewska uczestniczyła razem z nauczycielem j. polskiego, panią Celiną Maciejewską w finale II Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „Słowo Daję”. Była jedyną przedstawicielką z Wałbrzycha. Finał konkursu składał się z dwóch części: testu oraz prezentacji przed publicznością. Za część zamkniętą otrzymała 36 punktów,  natomiast jej wypowiedź została oceniona na 7 punktów.     

Nasz wspaniały papież Jan Paweł II uczył nas miłości do Jezusa Chrystusa i do bliźnich. Teraz z niecierpliwością czekamy, by ogłoszono Go świętym. Chcąc uczcić pamięć naszego ukochanego Ojca, spotykamy się co roku, w dniu jego śmierci, na wspólnej modlitwie.    

Jesteśmy szkołą należąca do Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia i Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego. Fakt ten stał się jednym z motywów zorganizowania dla naszych uczniów interdyscyplinarnych warsztatów o tematyce słowiańskiej. Odbyły się one w weekend 16 – 18 maja, w schronisku Andrzejówka.

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA    

W tym roku obchodziliśmy 73. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystość rozpoczęła się od uczczenia imienia jednego z polskich żołnierzy broniących we wrześniu 1939 roku Westerplatte. Pan Eugeniusz Grabowski dowodził obsługą jedynej armaty należącej do Polaków. Kolejna część obchodów odbyła się w naszej szkole, gdzie zaproszeni Goście mogli m.in. obejrzeć scenariusz artystyczny przygotowany przez uczniów placówki. Przypomnieli oni wydarzenia związane z Powstaniem Warszawskim, zaprezentowali też pieśni żołnierskie.

 Piłkarska brazylijska samba z naszym udziałem.     Sportowe emocje zawładnęły 47 – osobową grupą uczniów klas V i VI, którzy – jako kibice, uczestniczyli w towarzyskim meczu międzypaństwowym JAPONIA : BRAZYLIA, dn. 16 października 2012r. zagrali w składzie : Brazylijczycy: Kaka, Neymar, Thiago Silva, Diego Alves, David Luis, Adriano Claro, Paulinhio, Oscar, Ramires … i inni. Japończycy: Uchida, Endo, Nakamura, Kagawa, Hasebe … i inni.     Uczniowie naszej szkoły solidnie przygotowali się do kibicowania. Skandowanie i brawa za piękne akcje piłkarskie rozbrzmiewały w naszym sektorze co kilka minut, przez cały czas trwania meczu. Nasza radosna grupa, której nie  były  straszne ani zimno, ani deszcz ZOSTAŁA też POKAZANA na stadionowym TELEBIMIE 😉

Festiwal Nauki.    

Październikowy wieczór spędziliśmy słuchając wykładu pana Majewskiego – dziennikarza i wspaniałego mówcy. Tegoroczny temat dotyczył Księżyca: „Księżyc do zabawy”.

 Na spotkanie z aktorem Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu panem Adamem Wolańczykiem zaproszone zostały klasy V. Tematyka spotkania dotyczyła  narodowej epopei Adama Mickiewicza  i filmu „Pan Tadeusz”  (reż. A.Wajda, z 1999r.).

9 listopada już drugi rok z rzędu przygotowaliśmy happening pt.” PSP 15 dla Piaskowej Góry”, żeby uczcić ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Wziął w nim udział chór szkolny, który zaśpiewał wiązankę pieśni patriotycznych przygotowanych przez opiekuna chóru. Chórowi akompaniował na akordeonie Szymon Chrzanowski uczeń klasy VIb. Mieszkańcy Piaskowej Góry  zatrzymywali się, żeby wspólnie pośpiewać, jak i posłuchać.

11 listopada w dniu Święta Niepodległości pod Urzędem Miasta w Wałbrzychu chór szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 uczcił rocznicę, śpiewając wiązankę pieśni patriotycznych. Chórowi akompaniował Szymon Chrzanowski uczeń klasy VI b oraz jego brat Dominik Chrzanowski absolwent naszej szkoły. Uczniowie  zgromadzonym rozdali biało-czerwone flagi z mottem Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek”. W ten sposób chcieliśmy oddać hołd tym, którzy walczyli o niepodległość Polski.

W listopadzie 2012r. odbyła się I edycja Konkursu Plastyczno–Językowego „Wszystkie dzieci znają swoje prawa”. Konkurs ogłoszony został przez Doradcę Metodycznego Języków Obcych w Wałbrzychu oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. Dla uczniów naszej szkoły konkurs zakończył się wielkim sukcesem… – całe podium dla nas !
I miejsce (ex aequo) – Julia Kaczor  V c
II miejsce (ex aequo) – Nikola Mierzejewska V c
III miejsce (ex aequo) – Olga Głogowska V c

Szkolna drużyna po raz kolejny wystartowała w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „POŻERACZE KSIĄŻEK”. To już jego VII edycja i warto dodać, że nasza szkoła  wzięła udział we wszystkich dotychczasowych finałach. Reprezentacja szkoły: Julia Balińska  IV b, Olga Pyka  Vc, Lidia  BuczelVIa zdobyła III miejsce drużynowo.    

Prawie 260 uczniów klas szóstych wystartowało w międzypowiatowym konkursie Być Kimś I organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu. 20 grudnia w ZS nr 2 odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs. Osiągnęliśmy OGROMNY SUKCES- aż czternaścioro naszych szóstoklasistów uzyskało tytuł finalisty lub laureata!    
Finalistami II stopnia zostali:
Kaja Szwejkowska (VI a), Mikołaj Turków (VI a), Julia Fabiańczuk (VI b), Karolina Kruczaj (VI b), Maja Mitura (VI b), Julia Grabowska (VI c), Agata Oleksy (VI c), Martyna Tomasik (VI c).
Finalistkami I stopnia są:
Roksana Arabudzka (VI a), Alicja Kalinowska (VI a).
Tytuł laureata zdobyli:
Klaudia Ryczek (VI a- miejsce VII), Aurelia Olszewska (VI a- miejsce IV), Tymoteusz Kempa (VI c- II miejsce) i Ola Pałka (VI c- I miejsce).    
W klasyfikacji szkół kolejny rok z rzędu zajęliśmy I miejsce.

6 stycznia ulicami Wałbrzycha przeszedł Orszak Trzech Króli, który wyruszył spod kościoła Aniołów Stróżów. Po odegranej scence, aktorzy śpiewali kolędy i pastorałki, a następnie został ogłoszony wynik  konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, w którym nasze uczennice: Julia Balińska z klasy IV b i Weronika Miśkiewicz z klasy VI b zostały zwycięzcami.    

16-18.05.2013 roku. Wtedy to właśnie Olga Pyka, uczennica osławionej klasy Vc, była na finale ogólnopolskiego konkursu Ojczyzny Polszczyzny. Na konkurs Olga pojechała z nauczycielem języka polskiego, Panią Celiną Maciejewską. Jedną z konkursowych atrakcji był wykład Profesora Jana Miodka.

W siedzibie Biblioteki odbył się „Konkurs Wiedzy Młodego Europejczyka” dla klas II-II.I zorganizowany przez Szkolny Klub Europejski klas młodszych. Pytania były z zakresu wiedzy o Wałbrzychu.
 Oto wyniki konkursu:
I miejsce: Karolina Studzienna IIIa,
II miejsce: Ola  Kaziniec  II c,
III miejsce: Małgorzata Król II c,
wyróżnienie: Wiktor Dębski III b.    

We wrześniu 2013 r. nasza szkoła uczciła 74. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, przygotowując uroczystą akademię dla weteranów i kombatantów. Kilka dni później delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystym apelu obchodzonym w Cieplicach. Kilkadziesiąt delegacji ze sztandarami uczciło rocznicę wybuchu wojny chwilą zadumy.

We wrześniu 2013 roku spotkaliśmy się z panem Piotrem Majewskim – miłośnikiem astronomii, który został zaproszony do naszej szkoły  w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o Mikołaju Koperniku. W tym roku przypadają dwie rocznice – 540 rocznica urodzin i 470 śmierci polskiego  astronoma, który żył na przełomie XV i XVI wieku i  zrewolucjonizował wyobrażenie o wszechświecie.     

W październiku 2013 roku klasa nasi uczniowie   wybrali  się do Książa na warsztaty poświęcone matematyce i zjawisku trzęsień ziemi.  Projekt EDUSCIENCE „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii”, przybliżył nam wiadomości na temat trzęsień ziemi, obalił pewne mity i pozwolił zobaczyć urządzenia rejestrujące.

Reprezentacja naszej szkoły od 25.09.2013 r. do 1.10.2013 r. brała udział w zawodach mini piłki nożnej o mistrzostwo Szkół Podstawowych w Wałbrzychu. Nasza drużyna w eliminacjach musiała zmierzyć się z dwoma zespołami z PSP 21 i PSP 28. Oba zespoły były bardzo mocne. Wygrane mecze  eliminacyjne  zapewniły „15” pewny awans do finału. Ostatecznie PSP 15 zajęła II miejsce w Wałbrzychu.

9 października 2013r. nasza szkoła była gospodarzem dorocznej konferencji Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego. Jednym ze statutowych celów działalności Stowarzyszenia jest dzielenie się dobrymi praktykami i wymiana doświadczeń. Dlatego, bazując na własnych doświadczeniach pracy szkoły, zaproponowaliśmy naszym licznie przybyłym gościom temat „Metody aktywizujące – radość ucznia, satysfakcja nauczyciela”.

Od 2012 roku grupa uczniów uczestniczyła wraz z bibliotekarzem szkolnym w spotkaniach i warsztatach biblioterapeutycznych, w ramach projektu „Zasłuchaj się w bajce”. Na podsumowanie tego przedsięwzięcia, realizowanego przez „Bibliotekę pod Atlantami”, udaliśmy się 18 października 2013 roku do wałbrzyskiej książnicy na spotkanie z gościem specjalnym, znaną aktorką – Edytą Jungowską.

W październiku 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pana Szymona Głogowskiego ze Stowarzyszenia Aktywności Społecznej TREK w ramach realizacji projektu Kraina Nietoperzy. Prowadzący przybliżył dzieciom biologię nietoperzy oraz zabrał je na nietypowe spotkanie z driadami do Książańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie stały się uczestnikami – testerami gry terenowej Drzewa nietoperzowego parku wokół Zamku Książ.    

W listopadzie 2013 r. uczniowie klas III z okazji Dnia Niepodległości przygotowali uroczysty apel. Uroczystość miała podniosły  charakter, uczniowie śpiewali też pieśni i piosenki patriotyczne. 

W listopadzie 2013 roku w hali OSiR odbył się finał Mistrzostw Szkół Podstawowych w Wałbrzychu w mini piłkę koszykową dziewcząt.    Nasza reprezentacja  drugi rok z rzędu zdobyła I miejsce w Wałbrzychu po pokonaniu w finale PSP 26  i PSP 21. Tytuł Mistrzowski został obroniony.

4 grudnia 2013 r. chór szkolny pod opieką pani Małgorzaty Owczarczak odwiedził Dom Małego Dziecka znajdujący się w dzielnicy Nowe Miasto. Uczennice śpiewały kolędy małym podopiecznym oraz wręczyły upominki – słodycze, maskotki. Dary przeznaczone na ten cel zostały zebrane przez uczniów naszej szkoły.

9 grudnia 2013 roku w siedzibie organizatora – Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu odbył się Finał VIII edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „POŻERACZE KSIĄŻEK”. I tym razem  w zmaganiach z przedstawicielami innych szkół nasza reprezentacja szkolna odniosła sukces. Drużyna w składzie: Kaja Marcinkowska  IV a, Julia Balińska  Vb, Kamil Rumniak  VI c, zajęła II miejsce drużynowo.    

W naszej szkole siedzibą Szkolnego Klubu Europejskiego jest biblioteka szkolna.   Te dwa kierunki działalności edukacyjnej znalazły odzwierciedlenie podczas wycieczki do Wrocławia, zorganizowanej 4 grudnia 2013r., dla uczniów klas II – IV. Uczniowie odwiedzili wrocławską Mediatekę   oraz siedzibę Komisji Europejskiej.

W styczniu 2014 roku  nasi najlepsi szóstoklasiści wzięli udział w ponadpowiatowym konkursie interdyscyplinarnym „Być Kimś I”, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu. Osiągnęliśmy znaczący sukces, gdyż aż 19 uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł finalisty I stopnia, finalisty II stopnia oraz laureata, a tym samym zdobyło cenne punkty rekrutacyjne do Publicznego Gimnazjum nr 13.  W klasyfikacji szkół zajęliśmy II miejsce.    

W  marcu 2014 r. w ogólnopolskim konkursie ortograficznym „Ortograf ” wyróżnienie oraz tytuł finalisty  Orła Ortograficznego zdobył Szymon Żałko z kl. II b.
W ogólnopolskim konkursie matematycznym „Plus-Minus” wyróżnienie oraz tytuł finalisty Orła Matematycznego zdobył Krzysztof Zieliński z kl. II b.
Natomiast w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kreska” wyróżnienie oraz tytuł finalisty Orła Plastycznego zdobyła Alicja Jagodzińska z  klasy IIc.    

6 marca 2014 r. uczniowie PSP 15 wzięli udział  w spotkaniu z uczennicami maturalnej klasy, jednej z francuskich szkół średnich.  Manon i Solenn pojawiły się w naszym mieście dzięki Europe Direct Punktowi Informacji Europejskiej – Kłodzko. Wszyscy zgromadzeni w czytelni bibliotecznej wysłuchali wykładu na temat Francji oraz mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z obiema Francuzkami.

9 marca 2014 r. w ramach obchodów Polskiego Dnia Statystyki klasa VI b została zaproszona do wałbrzyskiego oddziału Urzędu Statystycznego, który ma swoją siedzibę przy ulicy Mickiewicza 14. Uczniowie obejrzeli prezentację przygotowaną przez Annę Gielicz, Alicję Ćmikiewicz i Michała Ostrowskiego, zwiedzieli urząd a na koniec otrzymali drobne upominki.

2 kwietnia 2014 r. był  obchodzony w rocznicę urodzin H.Ch. Andersena, MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI. Za pośrednictwem biblioteki szkolnej, a na zaproszenie PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”, uczniowie klas I – V udali się na I MARATON CZYTANIA.  Czytane i przedstawione były książki Kornela Makuszyńskiego, uczniowie słuchali fragmentów tekstów, samodzielnie czytali opowiadanie na dużym ekranie, rysowali  marchewkowe pole oraz wzięli udział w konkursie wiedzy.

 9 kwietnia 2014 r., uczeń naszej szkoły Maciej Kędzierski z klasy IV c oraz nasz absolwent Dominik Chrzanowski wzięli udział w Międzynarodowym konkursie Novopacki Slavicek w Novej Pace w Czechach. Organizatorem wyjazdu była Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach sekcja wokalna  Zespołu „Boguszów 500”. Uczniowie wystąpili w duecie i zaśpiewali dwa dwugłosowe utwory ludowe. Maciek i Dominik, przygotowani przez nauczyciela muzyki Małgorzatę Owczarczak, zdobyli na konkursie  III miejsce – Brązowego „Slavicka”.

30 kwietnia 2014 roku obchodziliśmy Dzień Europejski z okazji 20 – lecia Szkolnego Klubu Europejskiego  oraz 10 – lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tego dnia uczniowie i nauczyciele ubrani byli w kolory narodowe  biało – czerwone lub unijne żółto – niebieskie. Cała szkolna społeczność wzięła udział w europejskich zajęciach.

23 maja 2014r. w naszej szkole odbyła się inauguracja X edycji kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” dotyczącej bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo– drogowych oraz terenach kolejowych. Uczniowie klas III, V i VI wzięli udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Poza wykładami – uczestnicy przyjrzeć się mogli tresurze psa służbowego Straży Ochrony Kolei i zaobserwować jego zachowania, a także obejrzeć symulację wypadku komunikacyjnego.

W maju 2014 r. zorganizowany został w naszej szkole  konkurs sportowo – naukowy dla drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów. Tematyka RAMBITU nawiązywała do 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz takich sportowych wydarzeń jak piłkarskie EURO 2012 i zbliżające się siatkarskie Mistrzostwa Świata 2014.  Zawody zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego obejmowały serię zmagań sportowych oraz, na przemian z nimi, zadania naukowe. I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum nr 9 z Wałbrzycha, II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 z Wałbrzycha, III miejsce Publiczne Gimnazjum nr 13 z Wałbrzycha.

W sobotę 10 maja 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego odbyły się uroczystości zorganizowane dla Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych koło Piaskowa Góra. W wydarzeniu wzięły udział Władze Miasta Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju oraz licznie zaproszeni goście.

6 czerwca 2014 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, odbył się konkurs muzyczny, w którym brała udział uczennica naszej szkoły z klasy IVa Martyna Rosiak. Piosenką ”Szkolny rock and roll” wyśpiewała wyróżnienie. Piękne neorokokowe wnętrze sali koncertowej sprawiało, że wszyscy uczestnicy czuli się na scenie wyjątkowo.    

Uczniowie Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr 15 i Publicznego  Gimnazjum nr 6 postanowili uczcić 25 rocznicę WOLNYCH WYBORÓW, dzięki którym Polska przyczyniła się do zjednoczenia Europy oraz rozpadu bloku wschodniego. 4 czerwca odbył się happening z udziałem chóru szkolnego (PSP 15), który zaśpiewał piękne pieśni o tematyce patriotycznej. Natomiast uczniowie klas VI odczytali krótki rys historyczny, związany z wydarzeniami sprzed 25 lat.

W czerwcu 2014 r. VII Edycja Szkolnej Ligi Koszykówki zakończona została wspaniałym sukcesem PSP 15, która ponownie została w sezonie 2013/2014 najlepszą drużyną koszykarską w Wałbrzychu. Po całorocznych zmaganiach w walce o najwyższe podium i rozegraniu 17 meczów ze szkołami z Wałbrzycha i z powiatu, zespół PSP 15, nie przegrywając ani jednego meczu, zdobył złoty medal.

Na początku września 2014 r. gościliśmy w naszej szkole kombatantów, Pana Prezydenta Romana Szełemeja, Panią Bożenę Walczak, Parlamentarzystów, poczty sztandarowe, duszpasterza naszej parafii ks. Wójcika oraz Szanownych Gości. Wszyscy przybyli uczcili pamięć poległych w czasie II wojny światowej. Ten rok  był szczególny, bo obchodziliśmy 75. rocznicę napaści na Polskę.  Uczniowie klasy VI b oraz szkolny chór w swoim występie przywołali najważniejsze fakty z września 1939 roku.

We wrześniu 2014 roku Reprezentacja naszej szkoły w mini piłkę nożną zajęła II miejsce w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju „Orlik 2014” zorganizowanego przez Premiera Polski p. Donalda Tuska.

We wrześniu 2014 r. MOPS zorganizował festyn profilaktyczny pod hasłem: JEDŹ BEZPIECZNIE, ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ! Uczniowie klasy VI b przygotowali z tej okazji laurki dla kierowców, w których przypominali im, że trzeźwy kierowca, to bezpieczny pasażer! W czasie festynu przybyli uczniowie przeszli ulicami Piaskowej Góry w marszu trzeźwości. Gry i zabawy umiliły czas spędzony na festynie.

We wrześniu 2014roku   uczniowie klas VI wzięli udział w obchodach Dnia Bez Samochodu, które zostały zorganizowane przy ulicy Ratuszowej przy Aqua Zdroju. W konkursach prowadzonych przez pana Jacka Czwojdzińskiego dziewczyny wygrały wiele nagród. Obejrzeliśmy wystawę prac plastycznych, która zorganizowana została w odremontowanym autobusie miejskim, jaki jeździł po ulicach Wałbrzych w latach ’80.

24 października 2014 r. zafascynowani informacją, że w centrum Wałbrzycha znajdują się podziemia, uczniowie naszej szkoły przybyli w sobotę, na boisko przy II LO,  bowiem to właśnie tam znajduje się wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej. Wizyta odbyła się w ramach współpracy szkół na płaszczyźnie Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego. Po podziemiach oprowadzał nas przewodnik, przekazując ciekawostki dotyczące tego miejsca i jego historii sięgającej II wojny światowej.

Dnia 15 października 2014 w wałbrzyskim Muzeum został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.: „Kocham swoje miasto”, pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych na terenie powiatu wałbrzyskiego. Bardzo dobrze zaprezentowali się w konkursie uczniowie naszej szkoły: Mateusz Zdun z klasy VIb zajął I miejsce, natomiast Ola Piróg z klasy IVa, zdobyła Grand Prix Dyrektora Muzeum w Wałbrzychu.

14 listopada 2014 r. grupa uczniów klas starszych skorzystała z zaproszenia p. Elżbiety Kowalskiej, nauczyciela języka francuskiego i uczestniczyła w obchodach Dnia Francuskiego organizowanych  w II LO. Razem z gimnazjalistami i licealistami, w holu szkoły mieliśmy okazję smakowania czekolady i francuskich ciasteczek oraz wspólnie tańczyć francuskie tańce ludowe. Na specjalnie przygotowanych zajęciach obejrzeliśmy fragmenty filmu Mikołajek i bliżej poznaliśmy wszystkich bohaterów książki Le Petit Nicolas.

W listopadzie 2014r. przedstawiciele uczniów klas IV mieli okazję zwiedzać wałbrzyski Ratusz. Po wizycie w Sali Witrażowej obejrzano stary ratuszowy zegar na strychu oraz udano się do gabinetu prezydenta miasta pana Romana Szełemeja. Gospodarz opowiadał o swojej pracy i codziennych obowiązkach.

Dzień 10 listopada 2014 r. poświęciliśmy w naszej szkole obchodom Narodowego Święta Niepodległości. W klasach młodszych odbyły się pogadanki i dyskusje na tematy związane z przeszłością Polski. Najmłodsi uczniowie wykonywali szereg prac plastycznych związanych z symbolami narodowymi. Zostali również zaproszeni przez uczniów klas III na uroczysty apel. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy oraz wysłuchano przemówienia pana Dyrektora, które było jednocześnie cenną lekcją historii i patriotyzmu.

Rocznicę Odzyskania Niepodległości, już tradycyjnie nasza szkoła świętowała wraz z mieszkańcami Piaskowej Góry. W happeningu, wziął udział szkolny chór, który pod opieką nauczyciela muzyki, pani Małgorzaty Owczarczak przygotował wiązankę pieśni patriotycznych.

29 listopada 2014 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami udali się do Muzeum Miejskiego w Wałbrzychu na spotkanie z wałbrzyskim górnikiem w stroju galowym. Pan Kazimierz Szewczyk w bardzo ciekawy sposób opowiedział o tradycjach górniczych, pracy w kopalni, przybliżył historię munduru górniczego i omówił poszczególne jego elementy.

W marcu 2015 roku podjęto działania w ramach realizacji  programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Uczestnikami kolejnej edycji programu byli uczniowie klas szóstych. Główny cel akcji to zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Na zajęciach uczniowie poszerzają swoją wiedzę o szkodliwości dymu nikotynowego oraz kształtują postawy asertywne związane z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Uczniowie wykonali prace plastyczne nawiązujące do szkodliwości palenia oraz pisali hasła zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia. 20 marca 2015 r. na długiej przerwie przeprowadzono happening, podczas którego wręczano młodszym kolegom  hasła informujące o skutkach „dymiącego” problemu.

31 marca 2015r. w wałbrzyskim hospicjum odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Anioł Hospicjum”. Uczniowie naszej szkoły zajęli 3 pierwsze miejsca i 13 wyróżnień. Nagrodą za I miejsca były tablety. A oto laureaci :I Miejsca :  Marta Gnacy kl. Ib, Maja Kalinowska kl. Ia, Marysia Stochaj kl. Ib.  Wyróżnienia: Karolina Kaziniec kl. IIa, Julia Wolnicka kl. Ie, Urszula Niemiec kl. Iii, Maja Klonowska kl. Ic, Kamila Jankiewicz kl. Ib,  Paulina Jankiewicz kl. Ib, Jakub Krawczyk kl. Ie, Andrzej Błaszkiewicz kl. Ic, Zuzanna Przysucha kl. Ic, Maja Przysucha kl. Ic, Kaja Marcinkowska kl. V, Dominika Śmigielska kl. Ia, Weronika Rotman kl. IIc.

Rok szkolny 2014/15 zapisuje się w historii naszej szkoły  jako rok obchodów 40 – lecia  jej istnienia. Uroczystość miała miejsce dn. 3 marca 2015r. Uświetniło ją przybycie szanownych gości, przyjaciół szkoły oraz absolwentów. Dyrektor Szkoły p. Paweł Łuczyński wygłosił przemówienie, a uczniowie wraz z opiekunami zaprezentowali bogaty program artystyczny.

30 kwietnia 2015 r. odbyły się warsztaty taneczne dla uczniów klas drugich z okazji Miedzynarodowego Dnia Tańca. Zajęcia poprowadził trener tańca towarzyskiego – p. Piotr Szewczyk wraz z tancerzami ze S.T. Cordex. Wszyscy mogli spróbować swoich sił w tańcu indywidualnie oraz w parach z tancerzami.

W kwietniu 2015 r.  uczniowie naszej szkoły, będący członkami grupy wokalnej „Boguszów 500”, działającej w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach – Agnieszka Sztonyk i Maciej Kędzierski z klasy V c – wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Novopacki Slavicek w Novej Pace w Czechach. Uczniowie wystąpili w duecie i zaśpiewali dwa dwugłosowe utwory ludowe: „Kurdesz” i „Pojedziemy na łów”. Wykonawcom, tradycyjnie już akompaniował na akordeonie, absolwent naszej szkoły Dominik Chrzanowski. Duet zdobył wyróżnienie. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczyciela muzyki Małgorzatę Owczarczak.

W maju 2015 r. klasy trzecie przygotowały krótką lekcję historii, dotyczącą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na którą zaprosiły swoich młodszych kolegów i koleżanki. 

W czerwcu 2015r. w naszej szkole  miało miejsce spotkanie z biskupem Ignacym Decem w związku z 40-leciem naszej placówki. Kolejną okazją było to, że w tym roku minęło dziesięć lat od śmierci papieża Jana Pawła II

Przewracamy kolejną kartę pamięci…    

To po raz 76. obchodziliśmy w pierwszą sobotę września rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zanim mury Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, przyjęły kombatantów i zaproszonych gości, zebrani spotkali się na cmentarzu komunalnym przy ulicy Przemysłowej, przy grobie kpr. Eugeniusza Grabowskiego.

 V ŚWIATOWY KONKURS TABLICZKI MNOŻENIA W NASZEJ SZKOLE

25 września w klasach IV – VI odbył się konkurs tabliczki mnożenia Nagrodą za 100% poprawnych odpowiedzi na zestawie był dyplom stwierdzający nadanie tytułu MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA. Laureatami konkursu zostali uczniowie:Szymon Strojniak IVa, Kacper Szymkowski IV b, Kacper Pietluch IV b, Natalia Ryszkowska IV c, Alicja Jagodzińska IV c, Grzegorz Kwiecień IVc, Aleks Mańczak IV c, Mikołaj Krause IV c, Hanna Marciniak, Dominik Cynar V c, Colin Jankiewicz VI a, Marta Sadłowska VI. W konkursie wzięli również udział chętni dorośli, będący pracownikami naszej szkoły.

UROCZYSTE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

14 października uczniowie klas I – III odbyli podróż w krainę bajek. Próbowali swoich sił, pisząc fantazyjne opowiadania, wcielali się w ulubionych bohaterów, przebierając się w specjalnie przygotowane na tę okazję stroje, wykonywali tematyczne prace plastyczne i wzięli udział w maratonie czytania bajek.   Dla klas IV – VI po raz kolejny została przygotowana gra dydaktyczna. Jej motywem przewodnim stało się słowo autorytet. Nauczyciele klas starszych wybrali dziewięć postaci, wzorców godnych naśladowania i inspirując się ich zainteresowaniami, cechami charakteru, osiągnięciami, codzienną pracą stworzyli zadnia, które musiały rozwiązywać dzieci.

POLA NADZIEI 23 październik 2015 – Już po raz kolejny grupa wolontariuszy z naszej „Piętnastki”, w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”, sadziła żonkile w wałbrzyskim hospicjum. Celem tej akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych. Zaangażowanie się w akcję przedstawicieli różnych, wałbrzyskich szkół i przedszkoli stworzyło bardzo miłą i rodzinną atmosferę.

27 października 2015r. Stało się już tradycją, że wolontariusze naszej szkoły biorą udział w akcji sprzątania zaniedbanych grobów. Wolontariusze wraz z opiekunem p. Mieczysławą Mierzejewską udali się na cmentarz przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, aby posprzątać te groby, o których nikt nie pamięta.

Dnia 5 listopada 2015 w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury został rozstrzygnięty konkurs XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny pt.: „Kocham swoje miasto”, pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja. W tym roku udział wzięło ok 350 uczniów. Bardzo dobrze zaprezentowali się w konkursie uczniowie naszej szkoły: Ola Piróg z klasy V a zajęła II miejsce, Aleksandra Drążkiewicz z klasy VI C zajęła II miejsce, Laura Victor z klasy V a zajęła III miejsce.    

W Multimedialnej Bibliotece Publicznej na Podzamczu odbył się finał konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”. Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów: Zosia Matusik IV c, Ala Jagodzińska IV c, Aleks Mańczak IV c, Ola Mickiewicz V b, Wiktor Dębski VI b i Klaudia Korus VI b. Do etapu drugiego przeszło czworo naszych uczniów! Musieli przygotować tekst, który zaproponowało jury. Nie było to łatwe zadanie. Ale udało się! Zosia Matusik z IV c zdobyła III miejsce!

X edycja  Powiatowego  Konkursu Czytelniczego„POŻERACZE KSIĄŻEK” odbyła się dn. 14 grudnia 2015r.  w siedzibie głównej organizatora Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”. Nasza drużyna spisała się świetnie, zdobywając: drużynowo II miejsce oraz indywidualnie: Agata Pyka I miejsce,  w kategorii klas IV, Małgorzata Król  III miejsce, w kategorii klas V, Agnieszka Sztonyk II miejsce, w kategorii klas VI

   Adam Golec, uczeń naszej szkoły z klasy IV b, otrzymał specjalne wyróżnienie w konkursie „KRUSnal Bezpieczniak”, który odbył się 3 grudnia 2015 roku we Wrocławiu.     W sobotę 09.01.2016r. uczniowie klas II i III naszej szkoły pod opieką p. J. Brzezińskiej i p.  K. Jamuły wzięli udział w I Noworocznym Konkursie Pływackim pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha p. Romana Szełemeja. Uczeń naszej szkoły Filip Glejzer z klasy III a zajął I miejsce, aż w dwóch konkurencjach, natomiast uczennice klasy III c Maja Cikoto i klasy II Oliwia Wiśniewska zajęły III miejsca na podium w swoich kategoriach.

Dnia 06 stycznia – po raz czwarty – ulicami Wałbrzycha (dzielnica Śródmieście) przeszedł Orszak Trzech Króli, w którym wzięli udział mieszkańcy Wałbrzycha, a wśród nich My – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 wraz z opiekunami wolontariatu.

29 stycznia 2016r. wolontariusze z wałbrzyskich Klubów Ośmiu wzięli udział w IV Balu Integracyjnym. Mieliśmy okazję poznać Krystiana, który potrzebuje rehabilitacji. Chłopiec podziękował nam za zbiórkę plastikowych zakrętek i prosił o dalszą pomoc.

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ Społeczność szkolna „Piętnastki” poznała Chantale  na odległość, jako małą dziewczynkę, kiedy w 2008 roku zapadła decyzja  o przystąpieniu do akcji charytatywnej „Adopcja Serca”. Do akcji włączają się uczniowie, rodzice, nauczyciele. Zebrana kwota za pośrednictwem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego przesyłana jest do Afryki. 

29 lutego 2016r.– w tym szczególnym „dodatkowym” dniu roku,  akcja „OneDayMore4Volleyball” zaistniała również w PSP nr 15 w Wałbrzychu. Do pomysłu Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV), aby tego dnia rozegrać na naszym kontynencie jak najwięcej siatkarskich pojedynków przystąpili również uczniowie i nauczyciele „Piętnastki”. „Jeden Dzień Więcej dla Siatkówki” zgromadził na szkolnej sali sportowej zarówno kibiców, jak i graczy. Jednosetowy pojedynek, rozegrany zgodnie z wymogami akcji „Jeden Dzień Więcej dla Siatkówki” do uzyskania 29 punktów, zakończył się wynikiem 24:29 dla nauczycieli.  Oprócz pojedynku głównego, tego dnia odbył się miniturniej siatkarski klas VI, w którym zwyciężyła klasa VI a.

W dniu 22.03.2016r. Na pływalni Aqua Zdroju w ramach konkursu „Wodny Świat Wałbrzycha” odbyły się zawody pływackie w sztafetach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą „Wodna Liga”. W kategorii klas 1-3 najlepsi okazali się uczniowie z naszej szkoły Maria Kuźma (kl.3b) i Filip Glejzer (kl.3a). W kategorii klas 4-6, trzecie miejsce wywalczyli:  Dominika Batóg i Mateusz Augu.

23 kwietnia w PSP nr 2 w Wałbrzychu odbył się VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III o tytuł Mistrza Matematyki.  Naszą szkołę reprezentowali: Tomasz Marciniak (IIIb); Wojciech Neuman (IIIa); Mikołaj Chrząszcz (IIIc). MISTRZEM MATEMATYKI ZOSTAŁ MIKOŁAJ CHRZĄSZCZ.

21 kwietnia w naszej odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny Zdolny Czwartoklasistaedycja XII. III miejsce zajął Golec Adam z PSP nr 15, V miejsce Strojniak Szymon z PSP nr 15.

W piątek 29 kwietnia w naszej szkole  odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali inscenizacje, wiersze i pieśni patriotyczne.     Tradycją stało się, że mury naszej szkoły goszczą kombatantów. Tym razem obchodziliśmy 71. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Na majowe święto przybyli kombatanci, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Zygmunt Nowaczyk – zastępca prezydenta, porucznik Bronisław Wilk, pułkownik Krzysztof Kowalski z WKU Kłodzko, harcerze i dyrekcja szkoły. Po części oficjalnej był czas na wspólne zdjęcia i selfie z Panem Prezydentem. 

Dnia 13 maja 2016r. klasy V uczestniczyły w obchodach 209. rocznicy bitwy na Czerwonym Wzgórzu pod Strugą. Uczniowie poznali historię walki oraz powstania pomnika Ułanów Legii Nadwiślańskiej, wysłuchali pieśni i wierszy patriotycznych oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem w hołdzie poległym żołnierzom.      Dnia 24 maja 2016r.w Szkole Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu odbył się Miejski Finał XXI Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych oraz XI Edycja Wałbrzyskiego Konkursu Wolontariuszy Ósemeczka. Zaproszeni zostali zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, przewodnicząca Miejskiej Komisji Edukacji i Kultury pani Małgorzata Wiłkomirska, prezes Zarządu Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. pan Andrzej Warzecha, dyrektorzy szkół i rodzice. Co roku o tej porze uczniowie szkół wałbrzyskich spotykają się na podsumowaniu bardzo ważnej działalności wychowawczej jaką jest wolontariat. Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują wsparcia. Poprzez swoją działalność, konsekwencję w realizacji podjętych prac, zaangażowanie i wysiłek, wytrwałość w pokonywaniu trudność, dają potrzebującym radość w ich życiu. Dlatego taka postawa zasługuje na wyróżnienie. Nasza szkoła zgłosiła dwie kandydatki Zofię Matusik i Alicję Jagodzińską uczennice klasy IV c. Obie dziewczynki otrzymały tytuł Laureata XI Edycji Wałbrzyskiej Konkursu Wolontariuszy Ósemeczka.

Święto Szkoły to już stała uroczystość wpisana w kalendarz naszej szkoły. Tego dnia uczniowie klas młodszych i starszych uczestniczyli w warsztatach a potem w zmaganiach sportowych. Zaproszono wielu gości, którzy wraz z nauczycielami prowadzili zajęcia warsztatowe. Wśród nich byli: Damian Sipiorski, dr Zofia Łubucka,  Jacek Grabowski, Urszula Korzeniewska, Agnieszka Pałka, Wioletta Wrona-Gaj. W tym roku przygotowano dla uczniów klas starszych: Gonitwę myśli, Tajemnice tkwią w ziemi.., Lustereczko, lustereczko powiedz przecie, Warsztaty chemiczne i dziennikarskie, Gipsowe ozdoby, Stara Kopalnia, Taniec hip-hop. Młodsi  na warsztatach chemicznych prowadzonych przez dr Stanisława Bartkiewicza dowiedzieli się, jak zrobić pastę dla słonia. Rafał Mielniczuk opowiadał historie o drzewach, a pani Renata Małycha nauczyła pierwszaki grać na Bum Bum Rurkach. W klasie trzeciej urządzono zakład fryzjerski. Uczniowie bili rekord w ilości tańczących osób w tym samym czasie. Na boisku szkolnym rozgrywane były mecze siatkówki i koszykówki, skakano na dmuchanym zamku i jeżdżono na quadzie. Tegoroczną gwiazdą był absolwent Piętnastki, mierzący 192 cm wzrostu koszykarz – Dawid Kołkowski. Przygotowane przez rodziców ciasta, pieczone kiełbaski oraz grochówka, znalazły wielu zwolenników. To był dzień pełen nauki i zabawy i przyjemności dla podniebienia!

Klasy czwarte wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielem mniejszości niemieckiej. Dowiedziały się, że w naszym mieście, żyją nie tylko Polacy. Wałbrzych, który przed wojną należał do Niemiec, a po jej zakończeniu przyłączony został do Polski, wypełnił się  różnymi narodowościami. Nasz gość przybył z Westwalii w północnych Niemczech. W szkole podstawowej chodził do klasy z Francuzem, Żydem i Ukraińcem. W domu, w którym mieszkał jego sąsiadami byli Grecy i Włosi. Mieszkał na Sobięcinie, w części zwanej Palestyna, gdyż tam znajdowała się Gmina Żydowska. Bez dwóch zdań można powiedzieć, że nasze miasto jest wielokulturowe!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam!” W piątek, dn.  10 czerwca 2016r. o godzinie 10:00 wraz z uczniami z całej Polski, ze szkół, które wzięły udział w akcji, czytaliśmy – każdy z osobna i wszyscy razem. Celem głównym była promocja czytelnictwa, a jednocześnie włączenie się do akcji bicia ogólnopolskiego rekordu czytania w jednym momencie (organizator – redakcja czasopisma „Biblioteka w szkole”). W jednym momencie na płycie boiska „Piętnastki” czytało ponad PÓŁ TYSIĄCA osób, dokładnie – 544.

3 września 2016r. obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przybyli Goście wspominali czasy okupacji i oddali hołd poległym żołnierzom. Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów – pan Alfred Pszczółkowski odznaczył Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa osoby, które w szczególny sposób upowszechniają szczytne tradycje kombatanckie. Wśród wyróżnionych znalazła się nauczycielka naszej szkoły – p. Małgorzata Owczarczak.

W pierwszych dniach roku szkolnego 2016/17 otrzymaliśmy nagrodę rangi ogólnopolskiej. Sukces dotyczył akcji czytelniczej zorganizowanej w czerwcu  2016r., zatytułowanej „Jak nie czytam, jak czytam!”. Organizatorzy przedsięwzięcia, redakcja czasopisma „Biblioteka w Szkole”, nagrodziła PSP 15 za NAJCIEKAWSZĄ REALIZACJĘ.

22 września 2016 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w Europejskim Dniu bez Samochodu mającym na celu kształtowanie zachowań proekologicznych, promowanie transportu publicznego. Uczestnicy udali się na rowerach  do Aqua Zdroju, gdzie odbywały się konkursy dla uczestników parady oraz pokaz pierwszej pomocy przeprowadzony przez ratowników medycznych.

We wrześniu 2016 na zaproszenie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego  przyjechał do Polski Kenichi Ishido, mistrz i założyciel szkoły sorobanu w Japonii. Na spotkanie z mistrzem pojechała również wałbrzyska młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15, która wraz z przedstawicielami wrocławskich szkół chłonęła wiedzę matematyczną w uniwersyteckiej auli. Mistrzowi Ishido towarzyszył jeden z jego uczniów Tetsuya Ono, który tydzień wcześniej zdobył tytuł Wicemistrza Świata w Szybkim Liczeniu. Grupę japońskich mistrzów sorobanu, wspomagała Megumi Shibuya – instruktorka szkoły Ishido prefektury Chiba. Wspólnie zademonstrowali techniki liczenia na sorobanie i poprowadzili warsztaty, zakończone praktycznymi zajęciami. 

29 października 2016 roku w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu na XII Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej „POZYTYWNE GRANIE” naszą szkołę reprezentował 10-osobowy zespół z klas IV- VI. Hasłem Przeglądu było: „Jan Paweł II – Czciciel Matki Bożej Fatimskiej.” Msza Święta koncelebrowana była pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Ignacego Deca.Dzieci grały na dzwonkach chromatycznych,  gitarach, instrumentach perkusyjnych i pięknie śpiewały dwa utwory „Ave Maria” oraz „Jesteś radością mojego życia”.

10 listopada 2016 r. w naszej szkole gościliśmy Specjalistę ds. Promocji Zdrowia, panią Natalię Kozdrowiecką, która przeprowadziła dla uczniów lekcje w ramach Ogólnopolskiego Edukacyjnego Projektu Promującego Honorowe Krwiodawstwo. Głównym celem akcji było kształtowanie pozytywnych. Oprócz ciekawej prelekcji  zaprezentowano również piękny film edukacyjny zachęcający do oddawania krwi od 18-go roku życia.    

W listopadzie 2016 r., w przeddzień święta narodowego, uczciliśmy 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klasy V c i IV c przygotowali dla społeczności szkolnej apel, który przypomniał najważniejsze wydarzenia ze 123 lat rozbiorów Polski i ukazał jej drogę do wolności. Również jak co roku, z okazji Święta  Odzyskania Niepodległości,  nasza szkoła świętowała wraz z mieszkańcami Piaskowej Góry. Chór szkolny śpiewał  znane pieśni patriotyczne oraz rozdawał własnoręcznie wykonane biało-czerwone kokardy narodowe przechodniom.

  W grudniu 2016 r. klasa IVa i laureaci konkursu plastycznego „Mój dziadek był górnikiem”: Weronika Krzyżańska, Emilka Rotman, Kacper Kułakowski, Bartosz Roszkowiak i Szymona Strojniak, uczestniczyli w szkolnej Biesiadzie Górniczej w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Uczniów przywitała orkiestra górnicza, duchy kopalni, sam Skarbek oraz górnicy w strojach galowych. Na scenie podziwiali występ Zespołu Pieśni i Tańca, byli świadkami przysięgi górniczej młodych gwarków oraz  śpiewali pieśni górnicze.

  13 stycznia 2017 r. wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w kolejnym już balu integracyjnym. Były na nim obecne dzieci zdrowe oraz te z różnymi dysfunkcjami. Przedszkolaki, uczniowie szł podstawowych, ale również ci najstarsi – licealiści. Jak na bal przystało, rozpoczęliśmy od wspólnego tańca –  Poloneza.

  14 lutego 2017 r. obchodziliśmy Walentynki, wykonując taniec będący protestem przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W Wałbrzychu tańczony jest już piąty rok. Na pl. Magistrackim zebrały się dziewczynki i panie i wspólnie odtańczyły taniec- protest. Relację z tego wydarzenia można było zobaczyć w Telewizji Dami.

W marcu 2017 r.  XIII Dolnośląski  Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” okazał się dla naszej reprezentacji szkoły bardzo szczęśliwy. Zosia Matusik z klasy V c, Przemek Bojarski i Jacek Derej z klasy VI c jako drużyna PSP 15 okazali się bardzo mocni i na 21 startujących szkół podstawowych z Dolnego Śląska, zajęli  V miejsce w subregionie Dolnego Śląska  i III miejsce w klasyfikacji Szkół Podstawowych w Wałbrzychu.    

W kwietniu 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach zorganizowała wyjazd do miejscowości Nova Packa w Czechach. Tradycyjnie już celem wyjazdu był udział w XXII Konkursie Muzycznym Novopacký slavíček. Wraz z Zespołem „Boguszów 500”  pojechała uczennica naszej szkoły Aleksandra Piróg z klasy VI A. Bardzo godnie reprezentowała Polskę i zdobyła I miejsce w kategorii A4 (starsze dzieci w wieku szkolnym) za wykonanie wraz z akompaniamentem fortepianowym utworu ludowego „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki oraz utworu dowolnego pt. „Hit The Road Jack”. Laureatka została przygotowana przez nauczyciela muzyki Małgorzatę Owczarczak.

W kwietniu 2017 r. uczniowie naszej szkoły udział w 26. Finale Ogólnopolskiego Konkursu Odyseja Umysłu. Były tam najlepsze drużyny z całej Polski, również i my  zaprezentowaliśmy nasze przedstawienie.

 11 marca 2017 r. odbyła się kolejna edycja prestiżowego konkursu interdyscyplinarnego DISCE PUER JUNIOR organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu. Spośród 11 uczniów naszej szkoły, którzy przystąpili do tegorocznych zmagań, aż 8 otrzymało wyróżnienie. Małgorzata Król z klasy VIc została LAUREATKĄ i zajęła miejsce w konkursie, natomiast Aleksandra Mickiewicz z klasy VI b została LAURETKĄ w kategorii „Język polski”. W klasyfikacji generalnej PSP nr 15 zajęła I miejsce.    

14 marca 2017 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 pisali Test Finałowy Konkursu Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK.  W X edycji Konkursu naszym uczniom za swoje osiągnięcia przyznano nagrody i wyróżnienia. Nagrodę główną otrzymała Monika Żyrzyńska z kl. II .    

W naszej szkole od kwietnia 2017 roku jest realizowany Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo”, którego głównym organizatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.    

27 kwietnia 2017r. odbył się w naszej szkole Powiatowy Konkurs Matematyczny „Zdolny Czwartoklasista”. W konkursie wzięły udział trzyosobowe delegacje uczniów klas czwartych 16 szkół podstawowych z terenu Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego.    

24 kwietnia 2017 r. uczniowie klasy III b i II d wzięli udział w IV Przeglądzie Teatrów Szkolnych, którego organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałbrzychu i fundacja „Z całego serca”. Motywem przewodnim imprezy była epoka baroku. W związku z tym nasi uczniowie zaprezentowali sztukę Charlesa Perraulta „Czerwony Kapturek”.  Grupa zdobyła III miejsce, a uczennica Aleksandra Winsz została wybrana najlepszą aktorką tegorocznego przeglądu.

  27 kwietnia 2017 r.  uczniowie z klas II c, II d i II e zdobyli II miejsce we Współzawodnictwie Klas Szkół Podsatwowych, w którym rywalizowało 9 podstawówek z Wałbrzycha. Wola walki i dobre przygotowanie pod okiem trenera lekkiej atletyki pana Janusza Stysia doprowadziły nas do sukcesu.

9 maja 2017 wałbrzyski Rynek w Dniu Unii Europejskiej gościł uczestników PIKNIKU EUROPEJSKIEGO, w tym uczniów naszej szkoły. Oprócz licznych atrakcji organizatorzy przewidzieli również występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży wałbrzyskich szkół, będące prezentacjami poszczególnych krajów europejskich. Uczniowie PSP 15 zaprezentowali  Francję.

W maju 2017 r. z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej uczniowie z klasy V c i chór szkolny przygotowali uroczysty apel, który był częścią spotkania Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Uczniowie w swoim wystąpieniu przypomnieli o dziejach Polski i jej drodze do wolności. W murach szkoły zebrali się kombatanci, harcerze i przedstawiciele władz.

12 maja 2017 r. po przemówieniu Pana Prezydenta Wałbrzycha – dr Romana Szełemeja i błogosławieństwie Księdza Biskupa Ordynariusza – Ignacego Deca, wyruszyliśmy na pielgrzymkę na górę Chełmiec. Na szczycie uczestniczyliśmy we Mszy Św., w której braliśmy aktywny udział, czytając modlitwę wiernych.

W maju 2017 r. pod Pomnikiem Ułanów Legii Polsko- Włoskiej w Szczawnie Zdroju. odbyły się uroczyste obchody 210 rocznicy bitwy na Czerwonym Wzgórzu (zwanej też Bitwą pod Strugą, 15 maja 1807r.). Wśród licznie zgromadzonych, na uroczystościach pojawiła się również kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły, pod opieką nauczycieli i rodziców. Delegacja szkoły pod przewodnictwem dyrektora Pawła Łuczyńskiego złożyła wraz z innymi delegacjami – m.in. władz wojewódzkich, samorządowych, środowisk kombatantów i wielu instytucji życia publicznego, kwiaty pod pomnikiem.

W dniach 12-14 maja 2017 r. miały miejsce obchody 210. rocznicy bitwy pod Strugą. Z tej okazji odbyło się wiele imprez takich jak: uroczystości pod pomnikiem Ułanów Nadwiślańskich, rekonstrukcja bitwy z 1807 roku, przemarsz grup rekonstrukcyjnych ulicami Szczawna-Zdroju. 13 maja uczniowie naszej szkoły wraz z absolwentkami uświetnili wieczorne obchody rocznicy w Pałacu w Strudze. Zaprezentowali program literacko-muzyczny.

Dnia 28 maja 2017 rok na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się piąta jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Eksperyment Łańcuchowy. Wśród wielu drużyn pojawili się również nasi uczniowie, jako jedyni przedstawiciele regionu wałbrzyskiego. Drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 pod opieką nauczycieli Agnieszki Ranowicz i Mirosławy Żmidzińskiej zaprezentowały nietypowe urządzenia, przygotowane z pomocą  naszego konsultanta naukowego zaprzyjaźnionego ze szkołą pan prof. dr hab. inż. Stanisława Bartkiewicza, pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej.

W czerwcu 2017 r. nasza szkoła zwyciężyła i zdobyła 40 000 zł w konkursie SALA PRZYRODY, której organizatorem była Firma TAURON Ekoenergia. Przedmiotem konkursu było wykonanie maskotki byczka Tauronka z materiałów nadających się do recyklingu. Nasza maskotka Byczek Tauronek, która była dziełem uczniów nauczania wczesnoszkolnego, spodobała się organizatorowi i byliśmy w gronie nagrodzonych szkół.

Przez cały rok 2016/2017  w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny „Przezorny Krzyś Osóbka”, w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak. Program pozwolił uczniom nabyć i utrwalić praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz wykorzystania ich w sytuacjach zagrożenia w życiu codziennym.  Zaprosiliśmy do współpracy Policję, Strażaków, przedstawicieli LOK i uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu. Program został wyróżniony i dlatego uczniowie „Piętnastki” mogli bawić się na Pikniku Bezpieczeństwa, będącego nagrodą dla trzech szkół, które najlepiej realizowały swoje działania w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak. Dyrektor szkoły p. Paweł Łuczyński odebrał wyróżnienie dla PSP nr 15 w Wałbrzychu w programie  edukacyjnym  BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK.

W czerwcu 2017 r. w zakończonej  X edycji Toyota Basket Ligi  w klasyfikacji  szkół podstawowych triumfowała po raz czwarty, a w całej lidze dziewięciokrotnie na podium (4 złote, 5 srebrnych i 1 brązowy medal) drużyna PSP 15.