Uwaga rusza kolejna edycja konkursu interdyscyplinarnego Matematica Applicata.

TERMIN ZGŁOSZENIA SZKÓŁ DO KONKURSU –

 informacje o chęci udziału placówki we współzawodnictwie należy przesłać na adres – sekretariat@psp15.edu.pl do 31 stycznia 2023 r.

W temacie wiadomości proszę wpisać Konkurs Matematica Applicata.

ETAP I – etap szkolny należy przeprowadzić do 6 lutego 2023 r.

ETAP II – 22 marca 2023r. – godzina 9.30

ETAP III – 27 kwietnia 2023r. – godzina 9.30

Konkurs Matematica  Applicata adresowany jest do uczniów klas starszych szkoły podstawowej. Realizowany jest we współpracy z panem profesorem Stanisławem Bartkiewiczem.

Celem współzawodnictwa jest pokazanie uczestnikom w jaki sposób matematyka – królowa nauk, jest wykorzystywana w różnych dziedzinach wiedzy i życiu codziennym. Konkurs składa się z trzech etapów:

  • pierwszy, który odbywa się w macierzystej szkole ucznia,
  • drugi, realizowany w PSP nr 15 w Wałbrzychu, związany z indywidualną pracą uczniów – w etapie tym biorą udział uczniowie wyłonieni w szkolnych eliminacjach,
  • trzeci, przeprowadzany również w PSP nr 15, polega na pracy zespołowej i rozwiązywaniu zadań praktycznych. Do etapu trzeciego zakwalifikowanych zostaje pięć drużyn.

Laureatami konkursu zostaje czwórka uczniów, która uzyskała najwyższe wyniki w drugim etapie współzawodnictwa.  

Nagrodę główną puchar i tytuł Maestro di Matemapica Applicata otrzymuje drużyna, która zwyciężyła w trzecim etapie konkursu.