Uwaga rusza kolejna edycja konkursu interdyscyplinarnego Matematica Applicata.

TERMIN ZGŁOSZENIA SZKÓŁ DO KONKURSU –

 informacje o chęci udziału placówki we współzawodnictwie należy przesłać na adres – sekretariat@psp15.edu.pl do 27 stycznia 2024r.

W temacie wiadomości proszę wpisać Konkurs Matematica Applicata.

ETAP I – etap szkolny należy przeprowadzić do 8 lutego 2024r.

ETAP II – 20 marca 2024r. – godzina 9.00

ETAP III – 25 kwietnia 2024r. – godzina 9.00

Konkurs Matematica  Applicata adresowany jest do uczniów klas starszych szkoły podstawowej. Realizowany jest we współpracy z panem profesorem Stanisławem Bartkiewiczem.

Celem współzawodnictwa jest pokazanie uczestnikom w jaki sposób matematyka – królowa nauk, jest wykorzystywana w różnych dziedzinach wiedzy i życiu codziennym. Konkurs składa się z trzech etapów:

  • pierwszy, który odbywa się w macierzystej szkole ucznia. Szkoła organizuje wewnętrzne eliminacje i na ich podstawie wyłania czteroosobową drużynę.
  • drugi, realizowany w PSP nr 15 w Wałbrzychu, związany z indywidualną pracą uczniów – w etapie tym biorą udział uczniowie wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Zdobyte przez nich punkty liczone są do klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej Uczeń może zdobyć maksymalnie 25 punktów zaś drużyna – 100 punktów.
  • trzeci, przeprowadzany również w PSP nr 15, polega na pracy zespołowej i rozwiązywaniu zadań praktycznych. Do trzeciego etapu zakwalifikowanych zostaje pięć drużyn – zwycięzca poprzedniej edycji oraz cztery drużyny z najlepszymi wynikami. W przypadku rezygnacji z udziału w zmaganiach drużyny posiadającej puchar, do trzeciego etapu przechodzi pięć najlepszych drużyn. W III etapie można zdobyć maksymalnie 100 punktów.

Klasyfikacja drużynowa zostaje ustalona przez Komisję na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę w II i III etapie Konkursu.

Laureatami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali cztery najwyższe wyniki obliczone jako suma punktów zdobytych indywidualnie w II etapie i ¼ punktacji drużyny w III etapie Konkursu.

Wyróżnienie otrzymują uczniowie, który uzyskali cztery najwyższe wyniki w II etapie Konkursu, o ile nie zostali laureatami.

Nagrodę główną puchar i tytuł Maestro di Matemapica Applicata otrzymuje drużyna, która zwyciężyła w trzecim etapie konkursu.