Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów klas:

Żaczekklasy 2 szkół podstawowych;
Maluchklasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniaminklasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadetklasy 7 i 8 szkół podstawowych;
Konkurs ma charakter jednorazowego testu, na którego rozwiązanie przeznaczone jest 75 minut.

Więcej informacji na stronie konkursu: https://www.kangur-mat.pl/

Konkurs jest przeprowadzany na 8 poziomach obejmujących zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych o zróżnicowanym stopniu trudności. Konkurs obejmuje następujące poziomy:

  • Poziom I przeznaczony dla uczniów klas pierwszych,
  • Poziom II  przeznaczony dla uczniów klas drugich,
  • Poziom III przeznaczony dla uczniów klas trzecich,
  • Poziom IV przeznaczony dla uczniów klas czwartych,
  • Poziom V przeznaczony dla uczniów klas piątych,
  • Poziom VI przeznaczony dla uczniów klas szóstych,
  • Poziom VII przeznaczony dla uczniów klas siódmych,
  • Poziom VIII przeznaczony dla uczniów klas ósmych.

Więcej informacji na stronie konkursu: https://swietlik.edu.pl/

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych wykazujących szczególne zainteresowania i predyspozycje w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.

ETAP SZKOLNY będzie przeprowadzony w szkołach 28 lutego 2024 r. o godzinie 11. 00.

ETAP POWIATOWY konkursu składa się z dwóch części :
I – humanistycznej
II – matematyczno-przyrodniczej

Etap powiatowy konkursu odbędzie się
dnia 8 marca 2024 r. o godz. 11.15
w II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 34.

Celem konkursu jest pomoc w przygotowaniu do dalszej nauki języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Organizatorem konkursu jest I LO w Wałbrzychu.

Etap I to część pisemna konkursu, składająca się z testu na znajomość języka angielskiego na
poziomie A2/B1.

Etap II będzie obejmował ponownie test z języka angielskiego, ale już na wyższym poziomie
trudności, czyli B1/B2
Ponadto uczestnicy II etapu rozwiążą krótki test ze znajomości drugiego języka obcego na
poziomie A1 oraz kilku zadań z języka fikcyjnego.
Zakres znajomości języka angielskiego to mniej więcej poziom wymagany na egzamin
końcowy z języka obcego w szkole podstawowej, natomiast z drugiego języka obcego – to
poziom podstawowy. Zadania z języka fikcyjnego to logiczne łamigłówki językowe nie
związane z konkretnym językiem obcym.

Uczestnicy, którzy osiągną najlepszy wynik z części pisemnej etapu drugiego zostanie
zakwalifikowanych do III etapu finałowego, który będzie obejmował rozmowę w języku
angielskim z uczestnikiem konkursu na podstawie materiału wizualnego. Opis sytuacji na
obrazku oraz udzielenie odpowiedzi na postawione pytania logicznie powiązane z materiałem
wizualnym

Celem konkursu jest pomoc uczniom w przygotowaniu do  egzaminu po ósmej klasie oraz do nauki w liceum ogólnokształcącym. Konkurs jest wpisany do wykazu konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że wysokie lokaty są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Organizatorem konkursu jest I LO w Wałbrzychu.

Pierwsza część konkursu składa się z dwóch testów obejmujących wiedzę pogrupowaną w dwóch blokach przedmiotowych:
– humanistyczno – językowym,
– matematyczno – przyrodniczym.
Test z bloku humanistyczno – językowego zawiera arkusz z wybranego przez ucznia języka obcego. Do wyboru ucznia jest język angielski, niemiecki lub francuski.

Zawody finałowe przeprowadzane są w formie quizu, w którym uczestnicy odpowiadają na pytania z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka, chemia