Aby otrzymać legitymację należy dopełnić następujących formalności:

  • zgłosić się do sekretariatu szkoły
  • dostarczyć aktualne zdjęcie ucznia (właściwy format 30 mm x 42 mm) z opisem na odwrocie zawierającym imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia.

Uczniowie którzy otrzymują legitymację za darmo: 

  • Uczniowie klas I
  • Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15
  • Uczniowie, których legitymacja nie ma już miejsca na kolejne pieczęcie  (w takim przypadku należy oddać poprzednią legitymację)

Wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej.

Dokumenty niezbędne do wydania duplikatu legitymacji szkolnej:

  • Podanie rodzica do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu legitymacji dla dziecka
  • Aktualne zdjęcie
  • Dowód wpłaty na konto

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata w wysokości 9,00 PLN. Wpłaty należy dokonać na konto:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu
nr konta: 61 1160 2202 0000 0005 9942 1876
Dane wpłacającego: imię i nazwisko, adres zamieszkania
Tytułem: Opłata za duplikat legitymacji szkolnej

Uczniowie którzy posiadają już legitymacje składają je w sekretariacie w celu przedłużenia ich ważności.