Rekrutacja do oddziału zerowego

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych – NABÓR 2024/2025

– 01 marca 2024r. od godziny 00:00 do 14 marca 2024 r. do godziny 23:59 – rejestracja wniosków w systemie NABO – Wykonuje rodzic

link do strony : https://przedszkola-walbrzych.nabory.pl//page/logowanie/logowanie.aspx

– 15 marca 2024 r. od godziny 7:30 do 25 marca 2024 r. do godziny 23:59 – Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – wykonuje placówka

– 26 marca 2024 r. od godziny 7:30 do 28 marca 2024 r. do godziny 12:00 – Obliczanie rekrutacji i szeregowanie konfliktów – wykonuje w systemie NABO pracownik BESS

– 28 marca 2024 r. godzina 14.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych – wykonuje placówka

– 28 marca 2024 r. godzina 14.00 do 05 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00 – Potwierdzanie przez rodziców/ opiekunów prawnych woli przyjęcia do przedszkola oddziału przedszkolnego – Wykonuje placówka / rodzic – telefoniczne potwierdzenie woli – złożenie ustnej deklaracji przez rodzica/ opiekuna prawnego czy dziecko będzie uczęszczać do danej placówki

– 05 kwietnia 2024 r. godzina 14:00 – Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych – Wykonuje placówka

Rekrutacja klasy pierwsze

Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych – NABÓR 2023/2024

– 11 marca 2024 r. od godziny 00:00 do 25 marca 2023 r. do godziny 23:59 – rejestracja wniosków w systemie NABO – Wykonuje rodzic

link do strony : https://sp-walbrzych.nabory.pl/

– 26 marca 2024 r. od godziny 7:30 do 06 kwietnia 2024 r. do godziny 23:59 – Weryfikacja wniosków o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wykonuje placówka.

– 07 kwietnia 2024 r. od godziny 7:30 do 15 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00 – Obliczanie rekrutacji i szeregowanie konfliktów – wykonuje w systemie NABO pracownik BESS

– 15 kwietnia 2024 r. godzina 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych – wykonuje placówka

– 16 kwietnia 2024 r. godzina 07:30 do 22 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00 – Potwierdzanie przez rodziców/ opiekunów prawnych woli przyjęcia do I klasy szkoły podstawowej – Wykonuje placówka / rodzic

telefoniczne potwierdzenie woli – złożenie ustnej deklaracji przez rodzica/ opiekuna prawnego czy dziecko będzie uczęszczać do danej placówki

– 22 kwietnia 2024 r. godzina 14:00 – Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych – Wykonuje placówka