Uczniowie klasy I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII otrzymają podręczniki oraz ćwiczenia zakupione przez szkołę w ramach rządowej dotacji.


Rodzice muszą zakupić we własnym zakresie podręczniki do nauki religii w klasach od I do VIII

Podręczniki do nauki religii

klasatytułautorzywydawnictwo
klasa 1Poznaję Boży świat
(podręcznik)
red. K. Mielnicki, E. Kondrak,Jedność, Kielce
klasa 2Odkrywam Królestwo Boże
(podręcznik)
red. K. Mielnicki, E. Kondrak,,Jedność, Kielce
klasa 3Jezus jest z nami
(zeszyt ćwiczeń)
red. J. Czerkawski, E. Kondrak,Jedność, Kielce
klasa 4Miejsca pełne BOGActw
(podręcznik i ćwiczenia)
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek,Jedność, Kielce
klasa 5Szczęśliwi, którzy szukają prawdy
(podręcznik i ćwiczenia)
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,Jedność, Kielce
klasa 6Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno
(podręcznik i ćwiczenia)
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce
klasa 7Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
(podręcznik)
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. ParszewskaJedność, Kielce
klasa 8Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
(podręcznik)
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. ParszewskaJedność, Kielce