Uczniowie klasy I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII otrzymają podręczniki oraz ćwiczenia zakupione przez szkołę w ramach rządowej dotacji.


Rodzice muszą zakupić we własnym zakresie podręczniki do nauki religii w klasach od I do VIII.

Do oddziału przedszkolnego rodzice muszą zakupić podręczniki we własnym zakresie.