Skład Samorządu Uczniowskiego

 • Przewodniczący:
  Paweł Ślusarz kl. 8b
 • Zastępca:
  Aleksandra Hołda kl.8a
 • Sekretarz:
  Maja Pinczuk kl. 5a

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 • p. Marta Andrysiak
 • p. Jan Rytko

Mały Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Lena Dwórznik z klasy 3c i Filip Wiśniewski z klasy 3b

opiekun: p. Elżbieta Motylińska

Stała działalność Samorządu Uczniowskiego:

 • Dyżury w czasie zebrań z rodzicami – wg planu zebrań
 • Wybory do Samorządów klasowych
 • Prowadzenie zebrań SU
 • Zbiórka przyborów szkolnych
 • Prowadzenie i aktualizowanie tablicy informacyjnej S.U.
 • Przekazywanie ważnych informacji i sprawozdań na stronę internetową szkoły i do gazetki szkolnej.
 • Zabezpieczenie zabaw szkolnych.
 • Prowadzenie współzawodnictwa klas.
 • Prowadzenie zbiórki makulatury.
 • Świąteczna paczka od serca.
 • Udział w zebraniach Rady Pedagogiczne – styczeń i czerwiec
 • Prowadzenie „Skrzynki Pocztowej”
 • Losowanie „Szczęśliwego numerka”