Skład Samorządu Uczniowskiego

 • Przewodniczący:
  Maja Grabowska VIIIb
 • Zastępca:
  Kacper Dreżdżon VIIId
 • Sekretarz:
  Wojciech Toczyński VIa

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 • p. Marta Andrysiak
 • p. Jan Rytko

Mały Samorząd Uczniowski

Przewodniczącą Małego Samorządu Uczniowskiego została Zuzia Adamowska z klasy III B, zastępcą Natalia Sadłowska z klasy III C. 

opiekun: p. Elżbieta Motylińska

Stała działalność Samorządu Uczniowskiego:

 • Dyżury w czasie zebrań z rodzicami – wg planu zebrań
 • Wybory do Samorządów klasowych
 • Prowadzenie zebrań SU
 • Zbiórka przyborów szkolnych
 • Prowadzenie i aktualizowanie tablicy informacyjnej S.U.
 • Przekazywanie ważnych informacji i sprawozdań na stronę internetową szkoły i do gazetki szkolnej.
 • Zabezpieczenie zabaw szkolnych.
 • Prowadzenie współzawodnictwa klas.
 • Prowadzenie zbiórki makulatury.
 • Świąteczna paczka od serca.
 • Udział w zebraniach Rady Pedagogiczne – styczeń i czerwiec
 • Prowadzenie „Skrzynki Pocztowej”
 • Losowanie „Szczęśliwego numerka”