POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH  „ZDOLNY CZWARTOKLASISTA – edycja XVIII” 

W dniu 10 czerwca 2021 odbył się międzyszkolny konkurs „Zdolny Czwartoklasista – edycja XVIII”.

Do konkursu przystąpiły szkoły:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wałbrzychu (PSP nr 9)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu (PSP nr 30)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wałbrzychu (PSP nr 37)
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kamińskiego w Wałbrzychu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu
Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu 
Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Boguszowie – Gorcach

Nagrody otrzymali:

I MIEJSCE
Łukasz Słabaszewski
  PSP nr 5 w Boguszowie – Gorcach
Wiktor Szwarczyński  PSP w Mieroszowie

II MIEJSCE

Maria Bochenek  PSP w Mieroszowie
Nikolas Boruń ZS-P nr 2 w Wałbrzychu


III MIEJSCE

Oliwia Bunk  PSP nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu 

Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie otrzymała nagrodę za  największą łączną liczbę punktów uzyskanych przez swoich uczniów.

Serdecznie gratulujemy!

REGULAMIN KONKURSU

1. KONKURS odbywa się  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu i ma formę
     pisemną.
     Zawiera 15 pytań testowych i 3 zadania otwarte. Czas trwania konkursu – l h 15 min.
2. Zestaw zadań jest oparty na materiale programu nauczania w klasie IV.
3. Każda szkoła przeprowadza eliminacje na podstawie listy zadań, zamieszczonych na stronie
     internetowej: psp15.pl.
     Do konkursu międzyszkolnego szkoła zgłasza maksymalnie 3 najlepszych uczniów. 

Wraz ze zgłoszeniem szkoły do konkursu na adres: g.sokolowska@psp15.edu.plnależy 
     koniecznie podać imiona i nazwiska uczniów wytypowanych do udziału w konkursie.  
     Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany zawodnika, należy to zgłosić w przeddzień konkursu.

4. Laureatami konkursu zostaje trójka uczniów o największej liczbie punktów.
     Laureaci zostaną nagrodzeni.
     Ponadto nagrodę otrzymuje szkoła której uczniowie uzyskali największą liczbę punktów.
5. Wyniki konkursu będą ogłoszone tego samego dnia  do godz. 1515.
6. Opiekunowie grup dostarczają zgody na udział w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych
     w dniu konkursu organizatorowi konkursu ZAŁĄCZNIK.
7. Literatura:
 –    podręczniki i zbiory zadań do matematyki w klasie IV
 –    „Matematyka z wesołym kangurem” – etap „Maluch”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesu.

Zestaw przykładowych zadań konkursowych:


Koordynator: Grażyna Sokołowska