Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana Kochanowskiego

ul. Hirszfelda 1
58-309 Wałbrzych
tel. 74-841-51-89

email: sekretariat@psp15.edu.pl