Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to działania wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, wyboru typu szkoły ponadpodstawowej i przyszłego zawodu.
Uczniowie uczestnicząc w zajęciach szkolnych, począwszy od pierwszej klasy, stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

Dla uczniów klas 7 -8 organizowane są lekcje doradztwa zawodowego, jako przedmiotu szkolnego w wymiarze 10 godzin lekcyjnych rocznie. W ramach zajęć poznają system szkolnictwa w Polsce, możliwości dalszej nauki po ukończeniu szkoły podstawowej, podstawowe zagadnienia związane z wciąż zmieniającym się rynkiem pracy.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez: 

  • wychowawców,
  • nauczycieli przedmiotu,
  • pedagoga i psychologa szkolnego,
  • bibliotekarza,
  • szkolnego doradcę zawodowego,
  • zaproszonych gości, prezentujących od strony praktycznej wybrane zawody

Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

Strona z artykułami dotyczącymi zawodów, które mogą być interesujące dla uczniów i pomóc im w profesjonalnym rozwoju http://artykuły dotyczące zawodów, które mogą być interesujące dla Państwa uczniów i pomóc im w profesjonalnym rozwoju.