OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA SZKOLNY KLIP MUZYCZNY MINUTOWA PIOSENKA KLASOWA

Przedmiotem konkursu jest stworzenie  klipu muzycznego (dalej pracy konkursowej), czyli filmu na którym zostanie uwiecznione wykonanie określonej, autorskiej piosenki przez klasę.

Piosenka (utwór słowno-muzyczny), stanowiąca podstawę realizacji klipu, powinna spełniać następujące warunki:

  1. tekst piosenki powinien być oryginalny, stworzony przez klasę lub ucznia danej klasy;
  2. warstwa muzyczna piosenki powinna być oryginalna, stworzona przez klasę lub ucznia danej klasy, ewentualnie nauczyciela;
  3. klip powinien mieścić się w granicach czasowych od około 30 sekund do około 1 minuty 30 sekund;
  4. wykonanie piosenki powinno być zrealizowane wspólnie przez całą klasę lub znaczną jej część.

Konkurs skierowany jest do wszystkich klas Szkół Podstawowych z Polski.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres akcjalabirynt@muzykajest.pl „Formularz zgłoszeniowy 2021” (dostępny na stronie akcjalabirynt.pl) wraz z plikiem tekstowym z tekstem piosenki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 roku;
  2. przesłać pracę konkursową w postaci pliku audiowizualnego w wysokiej jakości (AVI, MPEG lub MOV) wielkości 50 – 100 MB przy pomocy strony www.wetransfer.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 roku

Jeśli Twoja klasa ma pomysł i chce wziąć udział porozmawiaj że swoim wychowawcą

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy: