Ogólnopolski Konkurs Plastyczny TĘCZA

Temat XIX Edycji Konkursu to: „Piękno otaczającego nas świata”.
W roku szkolnym 2021/2022 Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach konkursowych:
– „Maluch” – uczniowie I , II, i III klas szkół podstawowych,
– „Młodzik” – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych,
– „Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych,
– „Żak” – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
– rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
– praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
– wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
– zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu
Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00 zł. od osoby

Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do p. Drzyzgi – nauczyciela plastyki.