XVIII ogólnopolski konkurs dla młodzieży o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy literackiej, plastycznej lub multimedialnej, która będzie nawiązywała do tematyki przedsięwzięcia. Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2022 r. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Celem konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” jest:

  • rozwijanie wrażliwości na wartość życia człowieka i promowanie tematyki pro-life,
  • zachęcanie młodzieży do twórczego myślenia i rozwijania swoich talentów plastycznych, dziennikarskich, literackich, filmowych,
  • kształtowanie umiejętności prezentowania otaczającego świata.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech przedziałach wiekowych:

  • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
  • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół policealnych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy literackiej, plastycznej lub multimedialnej, która będzie nawiązywała do tematyki przedsięwzięcia. Zgłoszenia do udziału można przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora konkursu: pro-life.pl/xviii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/

Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2022 r.

a zwycięzców czekają nagrody. Laureaci I, II, III miejsca w każdej z kategorii dla uczniów szkół podstawowych otrzymają upominki rzeczowe, m.in. sprzęt elektroniczny, gry planszowe i książki. Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych przewidziano nagrody pieniężne: miejsce I – 1500 zł, miejsce II – 1200 zł i miejsce III – 900 zł.

Uczniowie zainteresowani proszeni są o kontakt z p. A. Lipińską

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu : https://pro-life.pl/xviii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/