X Powiatowy Konkurs Plastyczny  ,, Radosne Dzieciństwo” pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka

W konkursie plastycznym biorą udział uczniowie klas I- III

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną  techniką,  na formacie A 3 na temat ,,Mam prawo do…” – plastyczna interpretacja dowolnego prawa dziecka

Prace należy przesyłać do dnia 25.11.2021 r.

Chętni uczniowie proszeni są o kontakt z p. Magdaleną Matysiak – Kluską