XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych: klasy I – III oraz klas IV-VIII, dotyczy zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia – autora pracy konkursowej.

Uczniowie przygotowują prace indywidualnie w dwóch kategoriach:

  • praca plastyczna (plakat lub komiks),
  • praca multimedialna lub literacka (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja, wiersz).

Dopuszcza się prace przygotowane w zespole dwuosobowym.
Czas trwania filmu, wywiadu, reportażu – 6 minut.
Czas trwania piosenki, fotoreportażu – 3 minuty.
Prezentacja multimedialna wykonana w programie PowerPoint (25-30 slajdów,   odtwarzanie automatyczne, podanie bibliografii wykorzystanych źródeł – w tym adresów stron internetowych).

Prace należy złożyć do dnia 29 października 2021 r. Uczniowie klas I-III do p. Doroty Ludwikowskiej, uczniowie klas IV-VIII do p. Doroty Drzyzgi, Mirosławy Żmidzińskiej lub Agnieszki Lipińskiej.

Proszę zapoznać sie z regulaminem konkursu: