„Wielcy Polacy dla Niepodległej” – konkurs literacko – plastyczny

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w literacko – plastycznym konkursie Wielcy Polacy dla Niepodległej”, upamiętniającym 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących formach konkursowych:

  1. Uczniowie szkół podstawowych – klasy 1-3
    Praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka od formatu A-3 do B-1- technika dowolna
  2. Uczniowie szkół podstawowych klasy 4-8 część literacka
    Uczniowie napiszą list do wybranej postaci, w którym odwołają się do jej czynów i wykażą ich związek z walką o niepodległość Polski. Wymagane parametry pracy: 1 do 1.5 strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, margines 2.5, pojedyncze odstępy między wierszami
  3. Uczniowie szkół podstawowych klasy 4-8 część plastyczna
    Uczniowie wykonają samodzielnie dowolną techniką pracę plastyczną ( format A-3) będącą ilustracją tematu Wielcy Polacy dla Niepodległej. Praca powinna przedstawiać sylwetkę postaci walczącej o niepodległość w latach 1795-1918.

Chętni uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielami:

klasy I-III z p. Elżbietą Motylińską

klasy IV-VIII z p. Joanną Dobrowolską – część literacka, z p. Dorotą Drzyzgą – część plastyczna.

Regulamin kkonkursu: