Udział klas siódmych w projekcie Szkoła pamięta!

Uczniowie klasy 7 a i 7 d wzięli udział w projekcie z historii Szkoła pamięta. Wraz z nauczycielami odwiedzili pomnik nagrobny generała brygady Benedykta Józefa Łączyńskiego, który został pochowany na cmentarzu przy kościele parafialnym pw. Świętej Anny na Szczawienku. Zapalono znicze i odczytano informacje dotyczące polskiego żołnierza. Już jako piętnastolatek uczestniczył w insurekcji kościuszkowskiej. Był ranny i dostał się do niewoli pruskiej. Za męstwo został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej oraz Orderem Virtuti Militari. W 1820 roku przybył na kurację do Szczawna – Zdroju, gdzie 7 sierpnia zmarł. W księdze zmarłych parafii odnotowana została informacja o pochowaniu polskiego generała na przykościelnym cmentarzu.