Wielki konkurs Rzecznika na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym
corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada
2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji
o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce
związanej z prawami dziecka.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 17 grudnia 2021 r.
zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia
wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją
o kategorii wiekowej – na adres email: konkurs@brpd.gov.pl.
Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne autorstwa uczniów
w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie
szkoły). Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl.
I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane
osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką
i w dowolnym formacie.

Zwycięzcy – wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii
wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy,
ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą
obejmowały: rower, namiot plażowy, czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik
sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę
sportową, czapkę z daszkiem.
Laureaci – wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej
kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych
laureata: zestaw do darta, namiot plażowy, czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe,
ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę
sportową, czapkę z daszkiem.
Autorzy pozostałych 10 prac wybranych jako wyróżnione otrzymają zestawy nagród
rzeczowych wyróżnionego: czytnik e-booków, słuchawki bezprzewodowe, ręcznik sportowy,
zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, czapkę
z daszkiem.
Rzecznik Praw Dziecka zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Dorotą Drzyzgą (klasy starsze) i z p. Barbarą Filą i Natalią Badacz (klasy młodsze).

III kategoria-Zwyciężczyni: Julia Ludwicka kl.II II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy