Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” stworzonym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy I do III. Każdy z testów składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwala każdemu uczniowi spróbować swoich sił.
 
Nagrody
W naszym konkursie nie ma przegranych.
Uczniowie uczestniczący w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” odbędzie się 9 grudnia 2021 r.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt ze swoim nauczycielem.