Trzecie miejsce w Turnieju BRD

            14 maja 2022 r. odbył się jeden z etapów Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym na terenie WORD w Wałbrzychu. Drużyny liczyły po trzy osoby. Naszą drużynę reprezentowali uczniowie z klasy 8 D, w tym jedna dziewczyna, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony organizatorów. Jak się okazuje najczęściej w drużynach są tylko chłopcy. Do turnieju uczniowie przygotowują się z przepisów ruchu drogowego oraz do egzaminu praktycznego. Uczniowie piszą testy i wykazują się sprawną jazdą rowerem po utworzonym torze na placu manewrowym. Uzyskane przez uczniów punkty z tych etapów są sumowane i stanowią wynik końcowy. Nasi uczniowie za swoje osiągnięcie uzyskali piękne nagrody rzeczowe, z których są z nich bardzo zadowoleni.

            Organizatorami Turnieju jest policja oraz WORD. Nasi uczniowie, dzięki uprzejmości policjantów Wydziału Ruchu Drogowego mogli sobie wykonać zdjęcia na motocyklach. Atmosfera na turnieju była fantastyczna, pomimo rywalizacji i stresu towarzyszącego wszystkim zawodnikom.