Projekt edukacyjny ,,Wynalazki, które zmieniły świat”

W drugim semestrze uczniowie klasy szóstej realizowały projekt edukacyjny o wynalazkach, które zmieniły świat. Grupy wybierały temat, nad którym pracowały wspólnie zgłębiając powstanie i znaczenie konkretnego wynalazku. Prace dokumentowały wykonując lapbooki lub na arkuszach papieru. Wyzwaniem było stworzenie pojazdu elektrycznego, papieru czerpanego, czcionek lub pisma klinowego na tabliczkach glinianych. Całość grupy prezentowała projekt na forum klasy.

            Uczniowie zgodnie przyznali, że poszukując wiadomości związanych z projektem, pozwoliły uczyć się samodzielności i poszerzyć znacznie swoją wiedzę.