Pożeracze Książek

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego
„Pożeracze Książek”. Tegoroczna impreza jest podzielona na trzy konkursy:


– Konkurs czytelniczy, w którym wezmą udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Prosimy o nadesłanie informacji o uczniach wyłonionych przez szkoły do powyższego
konkursu w drodze eliminacji w I etapie szkolnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia
8.11.2021r. drogą e-mailową na adres: dzieci@atlanty.pl
Finał konkursu odbędzie się 13.12.2021r. o godzinie 9:00 w budynku głównym PiMBP
„Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, Rynek 9.

Regulamin konkursu czytelniczego: Regulamin Konkursu Czytelniczego Pożeracze Książek 2021 wraz z Załącznikami Pobierz


– Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tematem
pracy plastycznej jest zobrazowanie fragmentu z książki Agnieszki Tyszki „Zosia z ulicy
Kociej”. Fragment książki znajduje się w Załączniku nr 2 Regulaminu Konkursu
Plastycznego.

Regulamin konkursu plastycznego: Regulamin Konkursu Plastycznego Pożeracze Książek 2021 wraz z Załącznikami Pobierz


– Konkurs literacki przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
Tematem pracy literackiej jest napisanie alternatywnego zakończenia do historii opisanej
w fragmencie wybranym przez Organizatora. Tekst pochodzi z jednej z książek Agnieszki
Tyszki. Fragment książki znajduje się w Załączniku nr 2 Regulaminu Konkursu
Literackiego.

Regulamin konkursu literackiego: Regulamin Konkursu Literackiego Pożeracze Książek 2021 wraz z Załącznikami Pobierz

Opiekunem konkursu czytelniczego jest p. Joanna Soja – nauczyciel bibliotekarz. Konkurs literacki pilotują nauczyciele poloniści, konkurs plastyczny – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy.