„PORTRET PANI JESIENI”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III.

  • Format pracy – A3 (duża kartka z bloku, najlepiej technicznego),
  • Praca wykonana w pozycji pionowej, przedstawiającej postać Pani Jesieni (zdjęcie do legitymacji szkolnej lub cała postać),
  • Technika (tylko techniki malarskie bez elementów przyklejanych, wyklejanych itp. ) – kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele suche, pastele olejne, farby, tusze,
  • W przypadku użycia pasteli suchych, pracę należy zabezpieczyć lakierem do włosów
  • Termin składania prac – 15 października 2021 roku do godz. 16.30
  • Do pracy należy dołączyć wypełniony drukowanymi literami załącznik nr 1 regulaminu konkursu

Chętni uczniowie proszeni są o kontakt ze swoimi nauczycielami.

Regulamin konkursu