Międzyszkolnym Konkursie Literackim i Plastycznym pod hasłem „Nie lękajcie się”.

Międzyszkolny Literacki Konkurs Papieski „Nie lękajcie się”

Hasłem przewodnim są słowa zaczerpnięte z nauczania św. Jana Pawła II:                                 „Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni…”

Uczniowie klas V-VII przygotowują pracę literacką- wiersz zgodny z hasłem przewodnim konkursu. Istotne jest, aby ukazali, w jaki sposób na co dzień realizują wezwanie Papieża Polaka do postępowania zgodnie z wartościami takimi jak: dobro, życzliwość, szacunek, pomoc potrzebującym, troska o drugiego człowieka i środowisko, w którym żyje.

Prace z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych  należy nadesłać (lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły) do 22 października 2021 roku.

Chętni uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielami polonistami i zapoznaniem się z regulaminem.

Międzyszkolny Plastyczny Konkurs Papieski „Nie lękajcie się”

Uczniowie klas I-IV przygotowują pracę plastyczną, zgodną z hasłem przewodnim konkursu. Istotne jest, aby ukazali, w jaki sposób na co dzień realizują wezwanie Papieża Polaka do postępowania zgodnie z wartościami takimi jak: dobro, życzliwość, szacunek, pomoc potrzebującym, troska o drugiego człowieka i środowisko, w którym żyje.

Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej płaskiej (np. rysunek, szkic, malarstwo, kolaż) z wyłączeniem grafiki komputerowej.

Format A3 lub A4.

Jeśli uczestnik konkursu chce w swojej pracy umieścić postać Papieża-  wkleja ją z gotowego wydruku posługując się techniką kolażu. 

Prace z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych  należy nadesłać (lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły) do 22 października 2021 r.

Chętni uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i plastyki i zapoznaniem się z regulaminem.