Pierwsze spotkanie Małego Samorządu Uczniowskiego

Z początkiem września odbyło się pierwsze spotkanie Nowego Małego Samorządu Uczniowskiego klas I-III. Na zebraniu zatwierdzono plan pracy na nowy rok szkolny. Odbyły się również wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą Małego Samorządu Uczniowskiego została Zuzia Adamowska z klasy III B, a zastępcą została Natalia Sadłowska z klasy III C.  Na spotkaniu od razu przystąpiono do pierwszych działań, jakie zostały zaplanowane na najbliższe dni września, m.in. jutrzejszy Międzynarodowy Dzień Kropki. Spotkanie przeprowadziła p. Elżbieta Motylińska, która jest opiekunem Samorządu Klas I-III.