Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Nie ma dzieci – są ludzie” oraz „Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]                     

 Janusz Korczak

20 listopada, jak corocznie obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, na pamiątkę uchwalenia najważniejszego dokumentu, jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka, który gwarantuje prawa wszystkim dzieciom. O tym dniu przypominał naszej społeczności szkolnej Mały Samorząd klas I-III. Uczniowie w tym dniu, wręczali „Balonowe Dudki-Ludki” z informacjami oraz z Prawami Dziecka. Teraz już każdy Uczeń w naszej szkole zna swoje prawa i wie, do kogo się zwrócić, jak dzieje mu się krzywda.