Ogólnopolska Olimpiada II Rzeczpospolita – historia Polski 1918-1945

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „II Rzeczpospolita – historia Polski 1918-1945”. Celem olimpiady jest upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości, uczczenie pamięci osób, którym zawdzięczamy własne, suwerenne państwo, które w latach 1918-1926 podniosły kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyły warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Przewiduje się przeprowadzenie testów w różnych skalach trudności (poziom 1 – klasy IV-VI szkoły podstawowej, poziom 2 – klasy VII-VIII szkoły podstawowej). Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa.

Olimpiada „II Rzeczpospolita – historia Polski 1918-1945” jest konkursem płatnym. Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o kontakt z nauczycielem historii do 20 października 2021r.