MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Mój dziadek był górnikiem”

Zapraszamy uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym „Mój dziadek był górnikiem”.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby indywidualne. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy płaskiej (w formie rysunku, malunku, collage, witrażu, wyklejanki, wydzieranki) o tematyce górniczej. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, płaskie na formacie A 4. Prace konkursowe należy przekazać do dnia 20 listopada 2021 r. do p. Doroty Drzyzgi – klasy IV-VIII, i p. Barbary Filii – klasy I-III.