MIEJSKO – POWIATOWY KONKURS „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

25.04.2022 r. uczniowie z klas 7 i 8, którzy uzyskali najwyższe wyniki w etapie szkolnym, zostali reprezentantami szkoły w drugim – powiatowym etapie konkursu. Było ich pięcioro, troje z klas   i dwoje z klas. Udaliśmy się do I  Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu, które było organizatorem konkursu i tam przystąpiliśmy najpierw do napisania testu związanego z regionalizmem a następnie w wybranym języku obcym przedstawiliśmy walory krajoznawczo – turystyczno- historyczne naszego regionu. Po ogłoszeniu wyników radości nie było końca ponieważ

I miejsce zajął Bartosz Wasielewski

II miejsce Magdalena Wyrzykowska

III miejsce Krystian Żyluk

Uczniowie klasy 7 Gratulacje i dużo sukcesów w dalszej pracy