Wielki sukces naszej uczennicy

Paulina Jankiewicz z klasy VIII b zajęła I miejsce w III Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła Katechizmem Narodowym Polaków w XXI w.” Konkurs organizowany był przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław.

Celem konkursu było:
– popularyzacja Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych 6 marca 1938 r. w Berlinie,
– kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
– budowanie świadomości lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenów polskich Ziem Zachodnich i Północnych,
– rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Paulina zwyciężyła w kategorii uczniów szkół podstawowych klasy IV-VIII. Nazwiska laureatów są umieszczone na stronie internetowej Muzeum oraz portalu Facebook. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki.

Gratulujemy Paulinie i zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy prac: https://muzeum.wroclaw.pl/wpis/wyniki-konkursu-4/6552/