Konkurs – Biblia i przypowieści biblijne

Ogólnopolski konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne przeznaczony dla uczniów klas I-III. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą w zakresie Pisma Świętego, zostaną uhonorowani:

  • Specjalnymi dyplomami laureata i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,
  • Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,
  • Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Aby wziąć udział w konkursie Biblia i Przypowieści Biblijne, szkolny koordynator konkursu ( p. Mierzejewska) zgłasza uczestników najpóźniej do 10.11.2021 r. Chętne osoby proszone są o kontakt z p. Mierzejewską.