II Powiatowy Konkurs Internetowy z Grafiki Komputerowej pt. „Świąteczna choinka”

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas: VI-VIII szkół podstawowych.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy w programie graficznym Paint lub Gimp:

– praca nie może zawierać żadnych gotowych elementów (zdjęcia, clipart), ani ozdobnych napisów (wordart, fontwork),

– prace wykonane zgodnie z regulaminem należy zapisać w formacie: konkurs_nazwisko (rozszerzenie .png lub .jpg) i przesłać do dnia 20 grudnia 2021 r. na adres: psp2@walbrzych.edu.pl

– każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę,

– prace, które nie będą spełniały warunków regulaminu – nie będą brane pod uwagę.

Praca powinna nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.