Bezpieczni na drodze

W ramach realizacji tematów o bezpieczeństwie uczniowie z klasy  1C i 1B utrwalili umiejętności właściwego zachowania się na ulicy, oraz poznali znaczenie znaków drogowych. Dzieci nauczyły się również na pamięć wiersza W. Chotomskiej pt. „Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”, który zawiera pięć podstawowych zasad przechodzenia przez jezdnię. Nabytą wiedzę dzieci mogły zastosować w praktyce.