zDolni Ślązacy są wśród nas

zDolny Ślązak to konkurs  z tradycjami, odbywający się od wielu już lat i kierowany dla uczniów województwa dolnośląskiego. Jego celem jest rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pasji poznawczych. Konkurs ten, podzielony na poszczególne konkursy przedmiotowe, przeprowadzany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem głównym jest Dolnośląskie Kuratorium we Wrocławiu.

W części geograficznej wziął udział, osiągając tytuł laureata, Karol Gawron uczeń klasy VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu. W naukowej rywalizacji, przechodząc trzyetapowe eliminacje – szkolne, powiatowe i wojewódzkie, pokonał wielu uczniów z całego województwa. To było kolejne podejście Karola do sprawdzenia się w geograficznej materii. Próbował już wcześniej, ale tym razem dotarł najdalej zdobywając  najwyższe wyróżnienie.

Dolnośląski Konkurs Geograficzny zDolny Ślązak ma na celu rozbudzanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności przedmiotowych oraz ponadprzedmiotowych, daleko wybiegających poza obowiązkowy  program szkolny. Karol  wykazał się znajomością terminologii geograficznej, potrafi porównywać treść  różnorodnych map, analizować wpływ działalności człowieka na środowisko, korzystać z różnych źródeł informacji (tekstowych i geograficznych, jak plany, mapy, zestawienia statystyczne, wykresy, diagramy itp.). Nie są mu obce krajobrazy świata, które rozróżnia ze względu na cechy własne, zajmuje się środowiskiem przyrodniczym Polski na tle Europy, określa współrzędne geograficzne, posiada wiedzę o Układzie Słonecznym oraz ruchu obrotowym i obiegowym Ziemi. A to tylko wycinek wiedzy, jaką należy się wykazać podczas konkursu.

Opiekunem naukowym Karola z ramienia szkoły jest pani Katarzyna Wójcik, nauczycielka geografii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu. Szkoła ta od  2002r.  należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, zatem tradycja wspierania talentów jest tam bardzo długa. Warto dodać, że była to pierwsza szkoła podstawowa w województwie przyjęta do DSSWU. Niebagatelną rolę odegrali tu także rodzice ucznia, którzy zaszczepili w nim zainteresowania i dobre wzorce życiowe, a następnie pełni zaangażowania wspierali syna, pomagając osiągnąć mu sukces.

Karol Gawron oprócz pasji geograficznych interesuje się też matematyką i sportem. Na co dzień trenuje piłkę nożną  i gra w I lidze wojewódzkiej trampkarzy. Postawa Karola, to przykład, że można być znakomitym uczniem, jak i  świetnym sportowcem. Gratulujemy osiągnięć w obu dziedzinach.

Karol swoją nagrodę odebrał 17 maja 2022r.  we Wrocławiu. Załączone zdjęcia pochodzą z tej uroczystości.