XXVII Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII.

W roku szkolnym 2021/2022 tematyka Konkursu obejmuje historię Polski i historię
powszechną dziejów oręża polskiego w latach 1531-1683 z uwzględnieniem znajomości
broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego,
muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki
i falerystyki formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców.

Szkołę do Konkursu zgłasza się w terminie do 22.10.2021r. Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału do p. Joanny Jankowskiej – nauczyciela historii.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/losy_konkurs-2021-2022_regulamin.pdf