Konkursy fotograficzny i filmowy promujący dobre praktyki PROW 2014-2020

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 pn. „PROW 2014-2020 w obiektywie”.

Do konkursu należy zgłaszać fotografie przedstawiające zakończone operacje, dofinansowane w ramach PROW 2014-2020, zrealizowane na terenie województwa dolnośląskiego.

Zadaniem uczestników jest wykonanie i przesłanie pracy konkursowej, tj. zdjęć
i wymaganej w regulaminie dokumentacji. Praca konkursowa zawiera od 3 do 5 zdjęć
ukazujących zrealizowaną operację i krótki opis (od 3 do 5 zdań, przy czym dłuższy opis
nie dyskwalifikuje pracy), uzasadniający, dlaczego dana operacja może być uważana za
dobrą praktykę.

Laureatom przyznane będą nagrody pieniężne.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i korzystanie z edytowalnych wersji załączników, które znajdują się na stronie konkursu https://dolnoslaskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-prow-2014-2020-w-obiektywie

Konkurs filmowy

Sekretariat Regionalny KSOW w woj. dolnośląskim zaprasza do udziału w konkursie filmowym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 pn. „PROW w oku kamery – jak zmieniła się moja miejscowość”. Konkurs organizowany jest w II kategoriach wiekowych, tj. dla osób w wieku 13-18 lat oraz powyżej 18 lat.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: konkurs „PROW w oku kamery – jak zmieniła się moja miejscowość”. Termin składania prac konkursowych upływa 04.10.2021 r. Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Urzędu.

Laureatom przyznane będą nagrody pieniężne.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i korzystanie z edytowalnych wersji załączników, które znajdują się na stronie konkursu: https://dolnoslaskie.ksow.pl/aktualnosc/ogloszenie-konkurs-filmowy-promujacym-dobre-praktyki-prow-2014-2020