XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki

18 października 2021r. uczniowie klasy I B uczestniczyli w ciekawym wydarzeniu w ramach XXIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  Pierwszaki miały okazję poczuć się jak prawdziwi studenci. Wysłuchali bowiem drogą online wykładu poprowadzonego przez nauczycieli akademickich z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu: panią dr hab. inż. Magdalenę Zatoń-Dobrowolską i pana dr inż. Macieja Dobrowolskiego. Temat zajęć brzmiał: Animaloterapia — czy zwierzęta mogą leczyć?

Podczas wykładu, wzbogaconego o prezentację multimedialną, dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę w życiu ludzi odgrywają zwierzęta, pomagając im powrócić do zdrowia lub towarzysząc w trudach rehabilitacji. Poznały czworonożnych przyjaciół, będących na co dzień pomocnikami ludzi. Wykładowcy w jasny i zrozumiały sposób wyjaśnili dzieciom, na czym polega terapia z udziałem zwierząt np. psów, kotów, koni, a nawet owadów. Podane zostały przykłady pracy zwierząt na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie, niedostosowanych społecznie, samotnych, zagubionych i starszych.  

Wykład skłonił dzieci do swobodnych wypowiedzi na temat ich własnych zwierząt domowych, opieki nad nimi i wzajemnych relacji. Udział w wydarzeniu był okazją do zdobycia nowych, ciekawych informacji, także dotyczących zawodów,  w których ludzie współpracują ze zwierzętami. Dużą wartością zajęć było kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, które wraz z nami są istotnym i niezbędnym elementem przyrody.