XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg”

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

  • Test konkursowy. Testy rozwiązywane są w szkole w wersji papierowej, metodą jednokrotnego wyboru.
  1. Młodzik dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej
  2. Adept dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej
  • Konkurs prac indywidualnych przeprowadzanym w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Najciekawsze muzea w Polsce”.

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).

Zgłoszenia do konkursu i wpłatę należy dokonać  5 października 2021 r. na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

  • Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 25 listopada 2021 r. (czas – 45 min.).
  • Prace indywidualne wraz z listami imiennymi uczestników należy wysłać Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu (przesyłka winna zawierać wszystkie zgłoszone do konkursu prace) najpóźniej do 2 grudnia 2021r.

Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do p. Elżbiety Pławsiuk – nauczyciela historii.

Regulamin i karta zgłoszenia: